TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 15 60
Belgeç (faks) +90 (312) 311 52 50
E-posta mikrobiyoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.mikrobiyoloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalının çekirdeğini 1957'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulmuş olan Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Mikrobiyoloji Laboratuvarları oluşturmaktadır. Bu laboratuvarların kurucusu Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu ve Prof. Dr. Muvaffak Akman'dır.

Çocuk Hastanesinin 1963'te Tıp Fakültesi haline dönmesiyle Mikrobiyoloji Laboratuvarının statüsü değişmiş ve gerekli yapılanmasını tamamlayarak Hacettepe Üniversitesinin kurulmasına paralel olarak Eylül 1968'de Mikrobiyoloji Enstitüsü resmen kurulmuştur. Bu enstitüye bağlı Bakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Bakteri Genetiği, Mikoloji ve İmmünoloji Laboratuvarları zaman içinde faaliyete geçmiştir.

Enstitü Müdürlüğüne ilk olarak Prof. Dr. Muvaffak Akman getirilmiştir. 1975 yılında Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu başkanlığa seçilmiş, emekli olduğu 1994 yılına kadar bu görevi yürütmüştür.

1994 yılında Prof. Dr. Ayfer Günalp Ana Bilim Dalı Başkanı olmuş ve emekli olduğu 11 Mart 2004 tarihine kadar bu görevi sürdürmüş, takiben Ana Bilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi seçilmiştir. 1980 yılında YÖK yasasının yürürlüğe girmesiyle enstitünün adı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı olarak değiştirilmiştir. 1994 yılında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı adını almıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Ana Bilim Dalı, Morfoloji binası 3. ve 4. kattadır.

Laboratuvarlar: Ana bilim dalı bünyesinde bakteriyoloji, parazitoloji, mikoloji, moleküler mikrobiyoloji ve viroloji laboratuvarları bulunmaktadır. Ana Bilim Dalındaki bu laboratuvarlar, Klinik Patoloji laboratuvarı ile koordine çalışarak rutin laboratuvar hizmeti vermektedir.

Öğrenci sayısı: 352 Dönem-I, 318 Dönem-II, 391 Dönem-III öğrencisi yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) kapsamındaki bölümlerin öğrencilerine de teorik ders verilmekte ve pratik uygulama yapılmaktadır.

Yapılan pratik çalışmaların sayısı: 10 saat Dönem-I, 18 saat Dönem-II, 30 saat Dönem-III, 50 saat Diş Hekimliği, 35 saat SHMYO.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

 • Araştırma görevlileri Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile alınmaktadır. Doktora öğrencileri ise doktora sınavları ile alınmaktadır.
 • TUS Nisan ve Eylül dönemlerinde bölümün gereksinimine göre araştırma görevlisi kadrosu açılmaktadır.
 • Eğitim süresi: Uzmanlık 4-5 yıl, doktora 5 yıl.
 • Uzmanlık eğitimi süresince yapılması zorunlu olan rotasyonlar:
 • Bakteriyoloji 5 ay, Seroloji 1 ay, Parazitoloji 2 ay, Mikoloji 2 ay, Moleküler mikrobiyoloji 2 ay, Viroloji 2 ay, Klinik patoloji 6 ay, Nükleer tıp 3 ay. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencileri için ek olarak İç Hastalıkları 6 ay, Enfeksiyon Hastalıkları 1 yıl, Çocuk Enfeksiyon 4 ay.
 • Nöbet bulunulan rotasyona göre değişmektedir.
 • Araştırma görevlisi eğitim programı vardır.
 • Ana Bilim dalımızın hem laboratuvar hem de klinik uzmanlık eğitimi veriyor olması bir yandan üstünlük bir yandan da zorluk olarak değerlendirilebilir.
 • Ana Bilim Dalı'ndaki Akademik ve Bilimsel Etkinlikler: Eğitim günleri: Haftanın her günü bulunulan rotasyonun eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıca, haftada bir makale saati ve haftada bir seminer sunumu eğitim programı kapsamındadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

ANA BİLİM DALININ ALT BİRİMLERİ
 • Bakteriyoloji
 • Parazitoloji
 • Mikoloji
 • Moleküler mikrobiyoloji
 • Viroloji
 • Klinik patoloji
ANA BİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI
 • Bakteriyoloji
 • Seroloji
 • Parazitoloji
 • Mikoloji
 • Moleküler mikrobiyoloji
 • Viroloji
 • İmmünoloji
 • Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik patoloji