TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 15 60
Belgeç (faks)  
E-posta mikrobiyoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.mikrobiyoloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın çekirdeğini 1957'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş olan Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Mikrobiyoloji Laboratuvarları oluşturmaktadır. Bu laboratuvarların kurucuları Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu ve Prof. Dr. Muvaffak Akman'dır. Çocuk Hastanesinin 1963'te Tıp Fakültesi haline dönmesiyle Mikrobiyoloji Laboratuvarının statüsü değişmiş ve gerekli yapılanmasını tamamlayarak Hacettepe Üniversitesinin kurulmasına paralel olarak Eylül 1968'de Mikrobiyoloji Enstitüsü resmen kurulmuştur. Bu enstitüye bağlı Bakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Bakteri Genetiği, Mikoloji ve İmmünoloji Laboratuvarları zaman içinde faaliyete geçmiştir. Enstitü Müdürlüğü'ne ilk olarak Prof. Dr. Muvaffak Akman getirilmiştir. 1975 yılında Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu başkanlığa seçilmiş ve emekli olduğu 1994 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 1980 yılında YÖK yasasının yürürlüğe girmesiyle enstitünün adı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. 1994 yılında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı adını almış ve aynı yıl Prof. Dr. Ayfer Günalp Anabilim Dalı Başkanı olmuş ve emekli olduğu 11 Mart 2004 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. Takiben Anabilim Dalı Başkanlığı'na Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi seçilmiştir. 2007 yılında Prof. Dr. Ruhi Alaçam Anabilim Dalı Başkanlığı’na seçilmiş ve görevini emekli olduğu 2008 yılına dek sürdürmüştür. 2008 yılından itibaren YÖK kararıyla Anabilim Dalı’nın adı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. 2008 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı görevine Prof. Dr. Sibel Ergüven seçilmiştir. 2011 yılından itibaren ise Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Cumhur Özkuyumcu üstlenmiştir. 2020 yılından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı yürütmektedir.

YER VE KAPASİTE

Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Patoloji Binası 3. ve 4. katta bulunmaktadır. Anabilim Dalı bünyesinde; bakteriyoloji, parazitoloji, mikoloji, moleküler mikrobiyoloji ve viroloji laboratuvarları yer almaktadır. İlgili laboratuvarlarda araştırma çalışmalarının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinden gelen hasta örneklerinden rutin analizler de yapılmakta ve rapor edilmektedir. Rutin tanı hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesindeki Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Birim yönetimi ve Mikrobiyolojik danışmanlık hizmetleri de Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri ve Görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, toplam 894 yatak kapasiteli, 192 Yoğun Bakım yatağı olan, yılda 753.575 kişiye poliklinik hizmeti verilen ve yılda 44.864 ameliyat gerçekleştirilen bir sağlık kompleksidir. Yılda yaklaşık 450.000 klinik örneğin değerlendirildiği yukarıda adı geçen laboratuvarlarda mikrobiyolojik sterilizasyon-dezenfeksiyon prensiplerinden besi yeri hazırlamaya, bakteri ekim ve kültür değerlendirmeden bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testlerine, klinik örneklerin parazitolojik değerlendirilmesinden serolojik testlere, klinik örneklerin mikolojik değerlendirilmesinden ve antifungal duyarlılık testlerinden moleküler testlere ve virolojik tanı yöntemlerine değin geniş deneyim kazandırılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, yapılan bilimsel araştırmalar yönünden de ülkemizin önde gelen anabilim dallarındandır. Yapılan bilimsel araştırma ve projelerle 1966 yılından 2023 yılı ilk yarısına dek toplam 1155 adeti aşkın yerli ve yabancı bilimsel makale H.Ü.T.F. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ismiyle yayınlanmıştır. Yılda yaklaşık 20 makaleye karşılık gelen bu sayı Anabilim Dalımızın bilimsel verimliliğinin açık kanıtıdır. Yayınlanan 1155 makalenin 920’sini klinik ve deneysel çalışma sonuçları, 175’ini derleme makaleler ve 81’ini olgu sunumları oluşturmaktadır. Bilimsel çalışmaların yoğun olarak yürütüldüğü Anabilim Dalımızda bu çalışmalara katılmak ve sonucunda bilimsel makalelerde yazar olmak uzmanlık eğitiminin değişmez bir parçasıdır.

Anabilim Dalımızda yürütülen bir diğer önemli hizmet ise mezuniyet öncesi eğitim çalışmalarıdır. İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de ilgili ders kurullarında, Dönem V’de seçmeli ders kurulunda, Diş Hekimliği Fakültesi Dönem II ve V’de, Hemşirelik Fakültesi’nde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde aktarılan kuramsal Mikrobiyoloji dersleri, Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından verilmektedir. Aynı derslerin pratik laboratuvar uygulamaları ise öğretim üye ve görevlileri denetiminde uzmanlık öğrencileri tarafından hazırlanmakta, anlatılmakta ve uygulanmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

ÖĞRETİM ÜYE VE GÖREVLİLERİ

Anabilim Dalında 11 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 14 kişiden oluşan eğitim kadrosu mevcuttur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı eğitim kadrosunun kısa özgeçmişleri alfabetik sıraya göre ekte sunulmaktadır:  ÖZGEÇMİŞLER