Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları
 
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Pergin ATİLLA
Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. M. Deniz DEMİRYÜREK
Biyofizik Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuhan PURALI
Biyoistatistik Anabilim Dalı Prof. Dr. Pınar ÖZDEMİR
Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayşen ERDEM
Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Pergin ATİLLA
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Asuman ÖZKARA
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Y. Çetin KOCAEFE
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sevtap Arıkan AKDAĞLI
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Orhan ODABAŞI
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN
   
   
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Murat AKOVA
Acil Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Meltem AKKAŞ
Adli Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç.Dr. Duygu AYHAN BAŞER
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. S. Ebru ÇENGEL KÜLTÜR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Hayriye Uğur ÖZÇELİK
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Prof. Dr. Sibel ERSOY EVANS
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Murat AKOVA
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Levent ÖZÇAKAR
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ziya Toros SELÇUK
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. K. Hakan ALTINTAŞ
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali İhsan ERTENLİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Necla ÖZER
Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Meryem Aslı TUNCER
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Murat Fani BOZKURT
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Gökhan ÖZYİĞİT
Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Nasuh ÖZMEN
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Berna ULUĞ
Spor Hekimliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Feza KORKUSUZ
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Alper Bektaş İSKİT
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayşe Nurten AKARSU
   
   
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatma SARICAOĞLU
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa BERKER
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Saniye EKİNCİ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Derya KARAKOÇ
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Erkan DİKMEN
Göz HastalıklarıAnabilim Dalı Prof. Dr. Hayyam KIRATLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Nejat ÖZGÜL
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. M. Umut AKYOL
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. M. Gökhan TUNÇBİLEK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Cenk SÖKMENSÜER
Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Serdar TEKGÜL