MD-PhD Eğitim Programı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktoru (MD-PhD) Bütünleşik Programı, YÖK’ ün 15.07.2003 tarih ve 15273 sayılı yazısı ile açıldı ve 2003-2004 eğitim yılında faaliyete başladı. MD-PhD Bütünleşik Programı, adından da anlaşılacağı gibi temel sağlık ve klinik bilim alanında lisansüstü eğitim programını tıp fakültelerindeki standart eğitime entegre ederek oluşturulmuş özel bir eğitim programıdır. Programa kabul edilen ve tıp fakültesindeki eğitimleri, bünyesinde başarıyla tamamlayan üstün nitelikli öğrencilere, mezun olduklarında, tıp doktoru unvanı (MD) yanı sıra felsefe doktoru (PhD) unvanı da kazandırır.Program 8-9 yıllık bir sürede tamamlanmaktadır.

Programın Temel Amaçları :

  • Temel sağlık ve klinik bilimleri alanında akademik ortamda, bağımsız araştırmalar yürütebilecek ve önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte “bilim insanı-doktor” yetiştirmek,

  • Tıp alanında bilimsel araştırma yoluna ilgi duyan üstün nitelikli tıp öğrencilerine, en verimli çağlarında, zaman yitirmeden ve klinikten uzaklaşmadan bilimsel araştırma deneyimi kazandırmaktır.

Bu programa Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde tıp eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler kabul edilmektedir.Her yıl bahar döneminde MD-PhD Eğitim Koordinatörlüğü’nün düzenlediği toplantılarla program Tıp Fakültesi Dönem II öğrencilerine tanıtılmakta ve başvuru tarihleri duyurulmaktadır.

Değerlendirmede öğrencilerin önceki başarıları, yabancı dil becerileri, tıp fakültesindeki akademik başarıları ve programdan beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Programın ilk iki yılı (Tıp Fakültesi Dönem III ve IV) doktora programının çekirdek öncesi genel yönelim derslerinin alındığı dönemdir.Öğrenciler bu dönemde her sömestr genel yönelim derslerinden birisini danışmanlarının ve dersi açan öğretim üyelerinin onayı ile kredili olarak alırlar.Programın ilk iki yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, üçüncü yıl doktora yapmak istedikleri çekirdek programlara başvuruda bulunarak kabul edildikleri çekirdek programlara tam zamanlı öğrenci statüsünde başlarlar.

 

 

Doktora Programları :

MD-PhD Eğitim Koordinatörlüğü