Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi 8 Temmuz 1967 tarihinde ve 892 sayılı Kanun ile kurulmuş ve Tıp Fakültesi çekirdek rolü oynamıştır. Ancak, Hacettepe Üniversitesini oluşturan bazı kurumların ve Tıp Fakültesinin kuruluş tarihleri daha eskiye gitmektedir. 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulan "Çocuk Sağlığı Kürsüsü", Hacettepe Tıp Fakültesinin başlangıcı sayılabilir. Cebeci semtinde kiralanan bir binanın iki odasında açılan bu kürsü ilk çalışmalarını çevresinde bulunan hastaların evlerinde uygulamalı olarak yürütmüştür.

Bir yandan da Hacettepe Çocuk Hastanesinin inşasına başlanmıştır. 8 Temmuz 1958'de tüzel kişiliğe sahip Çocuk Sağlığı Enstitüsü kurulmuş ve bu Enstitü Hacettepe Çocuk Hastanesinde eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine başlamıştır. 1961 yılında, Hacettepe'de hemşirelik, tıbbi teknoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 1962'de ise Ev Ekonomisi Yüksek Okulunun Diyetetik Bölümü hizmete açılmıştır. 1963 yılında Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilmiş, Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji Yüksek Okulları ile bugünkü Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulunun Diyetetik Bölümü, adı geçen Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiştir. Bu gelişmeden üç ay sonra, Fakülteye bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu kurulmuştur.

1954 yılından beri bir yandan eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülürken öte yandan da Türk üniversitelerinden mezun olan yetenekli gençler ihtisas, doktora ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmişlerdir. Bu gençlerin hepsi yurda dönmüş ve Hacettepe Üniversitesi öğretim kadrosunun çekirdeğinin önemli bir kısmını oluşturmuşlardır.

1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacı ile Hacettepe Bilim Merkezi kurulmuş, 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi hizmete girmiştir. Daha sonraları Hacettepe Üniversitesine bağlı yeni fakülteler, yüksek okullar ve bölümler açılmıştır.

Üniversite her yıl daha da genişlemekte, yeni atılımlar yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi kurulduktan sonra Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Fakültede mezuniyet öncesi öğrenim 1963 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 8 Temmuz 1969 günü vermiştir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk Dekanlığını Üniversitemizin kurucusu, Onursal Rektörümüz Prof. Dr. İhsan Doğramacı (15 Temmuz 1963 - 4 Kasım 1963) yapmıştır. Sonra sırası ile ;

Prof. Doğan Karan, MD (7 Kasım 1963 - 9 Temmuz 1969)
Prof. İlhan Kerse, MD (9 Temmuz 1969 - 3 Temmuz 1971)
Prof. Ali Ertuğrul, MD (3 Temmuz 1971 - 3 Temmuz 1975)
Prof. Neşet Aytan, MD (3 Temmuz 1975 -3 Temmuz 1978)
Prof. Akgün Hiçsönmez, MD (3 Temmuz 1978 - 3 Temmuz 1981)
Prof. Doğan Taner, MD (31 Temmuz 1981 - 2 Eylül 1991)
Prof. Şevket Ruacan, MD (2 Eylül 1991 - 4 Eylül 1994)
Prof. Ergül Tunçbilek, MD (5 Eylül 1994 - 31 Ocak 1996)
Prof. Yavuz Renda, MD ( 1 Şubat 1996 – 26 Ekim 1999)
Prof. İskender Sayek, MD (21 Aralık 1999- 3 Temmuz 2006)
Prof. Serhat Ünal, MD (3 Temmuz 2006 -7 Eylül 2010)
Prof. Sarp Saraç, MD      (8 Kasım 2010 - 19 Aralık 2010)
Prof. Serhat Ünal, MD     (20 Aralık 2010 - 18 Ocak 2011)
Prof. Elif N.Özmert, MD (19 Ocak 2011 - 04 Şubat 2011)
Prof. Sarp Saraç, MD ( 4 Şubat 2011 - 11 Ocak 2012 )
Prof. Elif N.Özmert, MD (12 Ocak 2012 - 07 Mart 2012 )
Prof. Bülent Sivri, MD ( 07 Mart 2012 - 02 Mart 2016 )
Prof. Çağatay Güler, MD (02 Mart 2016 - 21 Haziran 2016 )
Prof. Bülent ALTUN, MD (21 Haziran 2016 - 04 Mayıs 2021) dekanlık yapmışlardır.

 

Halen Tıp Fakültesi Dekanlığını Prof. Dr. M. Deniz DEMİRYÜREK yürütmektedir.