2024 Tören Takvimi İçin Tıklayın
Fakülte Tanıtım

Hacettepe Üniversitesinin başlıca amacı bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak ve toplum sorunlarına eğilmektir. Hacettepe Üniversitesi, bu amacına ulaşmak için, Atatürk'ün gösterdiği bilim yolunda Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına çalışır.

Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesinin ilk fakültesi olarak kurulmuş ve yeni bir felsefe ve yöntemlere dayanan modern bir eğitim sistemini uygulayarak Türkiye'de Tıp eğitiminde reform yapmış ve öncü bir rol oynamıştır. TÜBİTAK kayıtları ve uluslararası atıf indekslerine göre Hacettepe Tıp Fakültesi uluslararası yayınlarda sürekli birinci sırada yeralmaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS) başladığından beri Hacettepe Tıp Fakültesi her yıl en başarılı fakülte olmuştur.

HACETTEPE TIP FAKÜLTESİNİN AMAÇLARI

  • Bilgili, yeterli, karakter sahibi kendi kendini eğitebilme yeteneğine ve ilk defa kaşılaştığı problemleri çözebilecek niteliklere sahip, verdiği kararlar bilgi, bulgu ve tecrübeye dayanan, çalışkan dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun olan hayatı boyunca öğrenmeye kararlı, ülkeye ve insanlığa hizmet amacı ile tıp biliminin ilerlemesi için çalışan hastalarına karşı müşfik anlayışlı ve sorumlu olan ve hasta bakımında çevre şartlarına göre en yüksek tıp standartlarını kullanan mezunlar vermek.

  • Bilimin ilerlemesine yardım edecek imkanlar yaratmak ve bu imkanların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.

  • Ülke sağlığına en iyi şekilde hizmet etmektir.