2024 Tören Takvimi İçin Tıklayın
Multidisiplin Laboratuvarları

Genel Bilgiler

Multidisiplin Laboratuvarları tıp eğitiminin önemli bir parçası olan pratik derslerin yürütüldüğü laboratuvarlardır. Multidisiplin Laboratuvarları Tıp Fakültesi müfredatı içinde Dönem I, II ve III’te kullanılmakta olup toplam müfredat içindeki kullanım saati 454’tür. Tıp Fakültesi öğrencileri teorik derslerde öğrendikleri bilgileri Multidisiplin Laboratuvarlarında yapılan pratik dersler ile pekiştirmektedir. Multidisiplin Laboratuvarları tıp eğitiminde kullanılan yöntemlere ve müfredattaki değişikliklere göre güncel ihtiyacı karşılayacak şekilde hizmet vermektedir. Multidisiplin Laboratuvarlarının çalışma usulü müfredatın içindeki ders programına göre olmakla beraber aynı zamanda üniversitemiz ‘Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ tarafından düzenlenen ‘Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı’, bazı lisansüstü dersler ve Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III öğrencilerinin teorik ve pratik sınavları için de kullanılmaktadır.

Multidisiplin Laboratuvarları Tıp Fakültesi binası içinde yer almaktadır. Yaklaşık 2000 m2’lik alan üstüne kurulmuştur. Multidisiplin Laboratuvarları birden fazla anabilim dalı tarafından kullanılabilen laboratuvarlardır. Laboratuvarların toplam sayısı 10'dur (1AM1, 1BM1, 1BM2, 1CM1, 2AM1, 2BM1, 2CM1, 3AM1, 3BM1, 3CM1). 8 tanesi sadece Tıp Fakültesi tarafından kullanılmakta, 2 tanesi de diğer fakülte ve yüksek okullara ihtiyaç halinde hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi tarafından kullanılmakta olan 8 adet laboratuvar Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalları tarafından kullanılmaktadır. Bu anabilim dallarının teorik derslerinden sonraki tüm pratik uygulamalar burada yapılmaktadır. Mikroskop kullanımını içeren pratik derslerin yanı sıra öğrenci deneyleri de bu laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir.

Multidisiplin Laboratuvarlarının yönetimi doğrudan Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı bir koordinatörlük tarafından yürütülmektedir. Organizasyon şemasında bir koordinatör, iki koordinatör yardımcısı ve idari personel olarak tekniker/teknisyen ile yardımcı personel bulunmaktadır. Multidisiplin Laboratuvarları bünyesinde yapılan tüm pratik ders ve uygulamalar Tıp Fakültesinin gerekli dönem koordinatörlükleri ve anabilim dalları ile koordinasyon içinde yürütülmektedir. Ders programında değişiklik yapılması durumunda laboratuvarlar farklı zamanlarda kullanıma açılabilmekte, pratik derslerin telafileri yapılabilmektedir. Öğrencilerin talebi olduğunda, gerekli izin ve onaylar alınarak öğrencilerin bağımsız öğrenmelerine açık hale getirilebilmektedir. Multidisiplin Laboratuvarlarının envanterinde mikroskop, pH metre, hassas terazi, saf su cihazı, etüv, inkübatör, santrifüjler, manyetik karıştırıcılar, elektroforez cihazı, su banyosu, benmari gibi çok sayıda alet ve cihaz, cam malzeme, kimyasal madde ve sarf malzemesi bulunmaktadır.

 

Akademik ve İdari Personel

Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü
Doç. Dr. Esin İleri Gürel, Fizyoloji Anabilim Dalı
Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatör Yardımcıları
Doç. Dr. Gamze Bora, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Kemal Kösemehmetoğlu, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
İdari Personel
Recep Kaya Kocamaz (Teknisyen)
Ali Elmadağı (Teknisyen)
İlyas Ünver (Tekniker)
Aykut Karataş (Yardımcı Personel)