2024 Tören Takvimi İçin Tıklayın
Uluslararası Araştırma Görevlileri

YABANCI UYRUKLU ASİSTAN BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

  1. Tıp Fakültesi Diploması (noter tasdikli) veya çıkış belgesi. Yurtdışında bir Tıp Fakültesinden mezun olanlardan denklik belgesi

  2. İhtisas süresince mali açıdan destek verecek kişinin noterden vereceği taahhütname

  3. Pasaportunun ve ikamet tezkeresinin işlem görmüş kısımlarının noter tasdikli fotokopisi

  4. Bilgi formu (Dekanlık Personel Bürosundan form alınacak)

  5. TÖMER Belgesi (En çok 1 yıl içerisinde sertifika getirmeyenler ihtisas çalışmasına başlatılmaz)

  6. 2 vesikalık fotoğraf

  7. 1 adet sağlık raporu veya akciğer grafisi mikrofilmi

  8. Düz beyaz kağıda adres,telefon numarası,e-mail adresi, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport no ve uyruğu yazılacak

NOT:
  1. Düz beyaz kağıda el yazısı ile yazılacak olan her belge; ayrı ayrı beyaz kağıda el yazısı ile yazılacak, ad-soyad, tarih ve imza bulunacak.

  2. İstenen belgeler gömlek dosya içinde teslim edilecek.