TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ


Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sevtap Arıkan AKDAĞLI

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Burçin

ŞENER

Prof. Dr. Yakut Akyön

YILMAZ

Prof. Dr. Ahmet

PINAR

Prof. Dr. Özgen

ESER

Prof. Dr. Banu

SANCAK

Prof. Dr. Koray

ERGUNAY

Prof. Dr. Zeynep

SARIBAŞ

Prof. Dr. Dolunay Gülmez

KIVANÇ

Prof. Dr. Alpaslan

ALP

Prof. Dr. Gülşen

HAZIROLAN

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan

POLAT

Öğr. Gör. Dr. Aslı

ÇAKAR