ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 12 09
Belgeç (faks) +90 (312) 305 17 93
E-posta ortopedi@hacettepe.edu.tr
URL www.ortopedi.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının kurulmasına yönelik ilk adımlar Ankara Üniversitesine bağlı bir enstitü ve hastane olarak çalışmaya başlayan Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin kurulmasıyla başlamıştır.

Anabilim Dalımızın kuruluşunda ilk göreve başlayan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Eylül 1960 tarihinde atanan Dr. Sevim Kömürcüoğlu’dur. Henüz Ortopedi bölümünde asistan olmadığından pediatri asistanlarından biri rotasyonla kendisine yardımcı oluyordu. Ocak 1961’de Dr. Şükrü Bayındır ABD’den dönerek ikinci uzman olarak göreve başladı. (İlk ortopedi ve travmatoloji asistanı 1961 Temmuz'unda rotasyon için gelen Dr. Talat Göğüş oldu).O zamanki adıyla Ortopedi Departmanın tümü, pediatri muayene odalarından birinden ibaretti. Pelvi-Pedal alçı yapılırken içerideki dışarıya çıkamayacak, dışarıdaki de içeriye giremeyecek kadar dar olan bu yer 1962’de Necdet İnal’ın asistan, 1963’te de Dr. Nejat Tokgözoğlu’nun ABD’den uzman olarak kadroya katılması ile bölüme yetmemeye başladı. Kadro ve iş hacmi gittikçe artan klinik 1963 yılında günümüzdeki yerine taşındı. Bölüm–22‘de ilk yataklı servisine kavuştu. 1963’te Hacettepe Üniversitesinin kurulmasıyla Hacettepe Hastanesi içinde bağımsız bir Ortopedi ve Travmatoloji bölümü kuruldu.

Anabilim Dalımızda geçmişte Dr. Şükrü Bayındır. (1962-1967 arası), Dr. Nejat Tokgözoğlu (1961-1980 arası),  Dr. Talat Göğüş  (1980-1986 arası ve 1988-1995 arası ), Dr. Yaser Muşdal  (1986-1988 arası) , Dr. Adil Surat  (1995-2005 arası), Dr. Mümtaz Alpaslan   (2005 -2011 arası ) Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral (2011- 2017 arası) Anabilim Dalı Başkanlığı yapmışlardır.. Prof. Dr. A. Mazhar Tokgözoğlu Eylül 2017 ‘ de Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bünyesindeki Ortopedi ve Travmatoloji kliniği, o yıllarda patlak veren akut Polio hastalığına yönelik yurt genelinde aşı kampanyasının başlatılmasına önayak olmuştur. Polio skolyozunun Harrington Rodu, ile ilk tedavisi 1963 yılında yapılmıştır. Anabilim Dalımız doğuştan kalça çıkığının (DKÇ) tanısında, tedavisinde önlenmesinde, skolyoz tedavisinde, total kalça ve diz artroplastisi ve kas iskelet  sistemi onkolojisi alanlarında ülkeye öncülük etmiştir. 1961’de DKÇ tedavisine yönelik Salter Osteotomisi, 1962’de Skolyoz cerrahisi ve 1970‘de de total kalça artroplastisi ilk kez kliniğimizde yapılmıştır. Bunların dışında Anabilim Dalımızda uzayan Skolyoz rodu Eksternal Fiksasyon, kemik uzatma ameliyatları ekstrofiya vezika kapatılması,  yüksek kalça çıkıklı hastalarda total kalça artroplastisi, kalça ve diz protez revizyon cerrahisi alanlarında bir çok ilke imza atarak ülkemiz ve dünya  üzerinde  tıpta öncülük etmiştir. Bu öncülük misyonunu  da başarması en güzel göstergesi SCI giren dergilerde çıkan, yayınlar,  uluslararası kitap  bölümleri  uluslararası kongrelerde  yapılan sunumlar olmuştur. Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz ayrıca üniversite sanayi işbirliğinin iyi örnekleri olacak çalışmalar içerisinde  mevcut ortopedik implantların geliştirilmesi,  yeni implantlar oluşturulmasında katkıda bulunmaktadır. İlaç endüstrisi ile de Faz 3 ve Faz 4 çalışmaları yapılmaktadır.

Türk  Ortopedisi içinde kendisine saygın bir yer edinmiş olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, birçok üniversite ve eğitim merkezlerine öğretim üyesi yetiştirmiş, birçok üniversitede Ortopedi ve Travmatoloji ana bilim dalı kurulmasına ön ayak olmuş, konusuyla ilgili bilimsel toplantılar ve milli kongreler meslek örgütlenmelerinde hep ön planda olmuştur.

Anabilim Dalımız altındaki El Cerrahisi Bölümü ülkemize el cerrahisi alanında uzman yetiştiren nadir kuruluşlardan birisidir.
Bunun dışında Anabilim Dalımızda Erişkin Rekonstrüktif  Cerrahisi (Artroplasti), Omurga Cerrahisi, Spor Travmatolojisi (Artroskopi), Çocuk Ortopedisi, Kas İskelet Onkolojisi çalışma grupları vardır. Öğretim Üyeleri bu alt gruplar arasında dağılarak uzman oldukları konuya yönelmişlerdir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

  • Bölüm 62...........27 yatak
  • Bölüm 52...........25 yatak
  • Bölüm 32...........13 çocuk yatağı olmak üzere toplam 65 yatağa sahiptir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Rotasyonlar ile beraber beş yıllık bir eğitim süresi mevcuttur. Eğitim programı boyunca asistanlar, araştırma yapmaya, bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunmaya, makale olarak bilimsel dergilerde yayımlamaya ve bir yandan da asistanlık süresince ortopedi ve travmatolojiyle ile ilgili yurt dışı sertifikasyonlarını tamamlayarak ve yurt dışı eğitim kurumlarında eğitim-görev almaya özendirilir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı ile çalışma hakkını kazanmış araştırma görevlileri bölümün kendi içindeki alt birimlerinde belirli sürelerde dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Eğitim süreci içinde dört günde bir grup nöbet sistemi ile çalışılmaktadır. Acil vakalara gece nöbet ekibi grup öğretim üyesinin sorumluluğunda müdahale eder.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

HÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü kendi içinde dört ayrı alt grupta poliklinik ve ameliyat hizmeti vermektedir.

 

A GRUBU      Prof.Dr.Muharrem YAZICI
                      Prof.Dr.Mehmet AYVAZ 
                      Doç.Dr.Halil Gökhan DEMİRKIRAN

B GRUBU    Prof.Dr.Özgür Ahmet ATAY
                       Prof.Dr.Egemen TURHAN
                       Doç.Dr.Akın ÜZÜMCÜGİL
                       Doç.Dr.Gazi HURİ

C GRUBU      Prof.Dr.A.Mazhar TOKGÖZOĞLU
                       Prof.Dr.Bülent ATİLLA 
                       Doç.Dr.Ömür ÇAĞLAR
                       Öğr. Gör.Dr. Saygın KAMACI

D GRUBU       Prof.Dr.Muharrem YAZICI
                       Prof.Dr.M.Cemalettin AKSOY
                       Doç.Dr.Güney YILMAZ