ORTOEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. A. Mazhar TOKGÖZOĞLU

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr. Bülent

ATİLLA

Prof. Dr. M. Cemalettin

AKSOY

Prof. Dr. Özgür Ahmet

ATAY

Prof. Dr. Mehmet

AYVAZ

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr. Egemen

TURHAN

Prof. Dr. Halil Gökhan

DEMİRKIRAN

Prof. Dr. Ömür

ÇAĞLAR

Prof. Dr. Gazi

HURİ

 

 

 

Doç.Dr. Saygın

KAMACI

 

 

 

El Cerrahisi Bilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Akın ÜZÜMCÜGİL

Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Güney

YILMAZ