NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 310 13 22
Belgeç (faks) +90 (312) 309 35 08
E-posta nukleer@hacettepe.edu.tr
URL www.nukleer.hacettepe.edu.tr

YER VE KAPASİTE


Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Hacettepe Erişkin Hastanesi binasında zemin katta yer almaktadır. Aynı zamanda Hacettepe Onkoloji Hastanesi bünyesinde 1. katta ana bilim dalına bağlı onkoloji ünitesi, -2. katta PET-BT ünitesi ve Bölüm 90'da yataklı servis bulunmaktadır. Bölümde 2'si SPECT-BT olmak üzere 5 gama kamera bir PET-BT kamerası ile yılda 10000 civarında sintigrafik tetkik, 3000 civarında PET-BT tetkiki uygulanmaktadır.  Bölüm 90 yataklı servisinde yıllık yaklaşık 350 hastaya kişiselleştirilmiş Radyonüklid Tedavi uygulaması yapılmaktadır Ayrıca karaciğer primer ve sekonder tümörlerine yönelik olarak yıllık yaklaşık 100 adet Y-90 mikroküre tedavisi ve yıllık yaklaşık 50 hipertiroidi hastasına ayaktan I-131 tedavisi uygulanmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı TUS ile araştırma görevlisi alan bir bölümdür. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimleri sırasında Nükleer Kardiyoloji, Nükleer Onkoloji ve genel poliklinik çalışmaları (Nükleer Nefroüroloji, nükleer kardiyoloji, Endokrin, kemik ve akciğer sintigrafi çalışmaları vb.) ile onkolojik, kardiyolojik ve nörolojik PET-BT (FDG ve diğer pozitron yayıcı ajanlar ile) çalışmalarının hasta hazırlığı, çekim ve raporlamasına katılmaktadır. Ayrıca radyonüklid tedavi planlamalarını öğrenecek ve tedavi hastalarını izleyecek şekilde bölüm içi rotasyon ve buna ek olarak Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal onkoloji, Endokrinoloji, ve Kardiyoloji bölümlerinde de dış rotasyon yapmaktadırlar. Nükleer tıp literatürünün çok büyük bir kısmı İngilizce yayınlardan oluştuğundan ve nükleer tıbbın bilgisayar teknolojisiyle yakın ilgisinden dolayı nükleer tıbbı tercih edecek araştırma görevlisi adaylarının iyi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip ve bilgisayar teknolojisi ile ilgili olmaları önerilir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI
AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER


Ana bilim dalında bir akademik yıl boyunca haftanın belirli günlerinde seminer, makale saatleri, bölüm içi ve bölümler arası vaka sunumları rutin bir şekilde yapılmaktadır. Araştırma görevlileri seminerlerinin yanı sıra başka bölümlerden davetli öğretim görevlilerinin seminerleri de akademik program içinde yer almaktadır. 
Nükleer Tıp alanında Türkiye'de pek çok teknolojik ve bilimsel yeniliğe öncülük eden Nükleer Tıp Ana Bilim dalı bünyesinde yapılan 150'den fazla çalışma uluslararası dergi ve kongrelerde sunulmuştur. Ayrıca Türkiye'de yapılan ilk Uluslararası Nükleer Onkoloji Kongresi Hacettepe Nükleer Tıp Ana Bilim Dalının öncülüğünde yapılmıştır.

ANA BİLİM DALININ ALT BİRİMLERİ


Hacettepe Erişkin Hastanesi binasındaki ünitede çeşitli sintigrafik çalışmanın yapıldığı biri SPECT, biri SPECT-BT olmak üzere toplam 3 gamma kamera, Radyoimmunoassay (RIA) ve Radyofarmasi laboratuvarları bulunmaktadır. Hacettepe Onkoloji Hastanesi 1. katta bulunan ünitede ise ağırlıklı olarak nükleer onkolojik çalışmaların yapıldığı bir çift-başlı SPECT, bir de SPECT-BT gamma kamera; Onkoloji hastanesi -2. katta ise onkolojik görüntülemelerin yapıldığı PET-BT ünitesi bulunmaktadır.

ANA BİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI


Nükleer Tıp Ana Bilim Dalında ağırlıklı olarak Nükleer Kardiyoloji, Nükleer Onkoloji, Nükleer Nefroüroloji, endokrin sistem ve akciğer sintigrafi çalışmaları yapılmaktadır. Tanısal sintigrafik çalışmaların yanı sıra çeşitli amaçlara yönelik radyonüklid tedaviler de (I-131 ile hipertiroidi ve differensiye tiroid kanseri tedavileri, Lu-177 DOTA peptid ile nöroendokrin tümörlerin tedavileri, Lu-177 PSMA ile prostat kanserlerinin tedavisi, MIBG ile nöroblastom, feokromasitoma tedavileri, metastatik kemik ağrılarının radyonüklid tedavisi ve radyonüklid snöviyektomi) ile primer ya da metastatik karaciğer tümörlerinin tedavisi amacı ile Girişimsel radyoloji bölümü ile ortak Y-90 mikroküre tedavisi uygulanmaktadır.