NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ


Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat Fani BOZKURT

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr. Meltem

TUNCALI

Prof. Dr. Ömer

Uğur

Prof. Dr. Pınar

KIRATLI

Prof. Dr. Eser Lay

ERGÜN

Prof. Dr.    

Prof. Dr. L. Murat

TUNCEL

Prof. Dr. Bilge Volkan

SALANCI