KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 310 41 11/ 305 17 86
Belgeç (faks) +90 (312) 311 35 00
E-posta kbb@hacettepe.edu.tr
URL www.kbb.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Anabilim dalı 1963 yılında Prof.Dr.İ.Nazmi Hoşal tarafından kurulmuştur. Uzmanlık eğitimine ise 1964 yılında başlamıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Sağlık hizmetleri, poliklinik ve servis ekibi olmak üzere iki grup halinde aylık program dahilinde yürütülür.Poliklinik hizmetleri Erişkin Hastanesi B katında, yataklı servis hizmetleri ise 3. kat bölüm 43’de ve Çocuk Hastanesi bölüm 31’de verilmektedir.

Poliklinikte konsültan öğretim üyeleri nezaretinde her dönemden araştırma görevlisinin çalıştığı 5 muayene odasında ve öğretim üyeleri için ayrılan 8 muayene odasında yılda ortalama 20.000-22.000 hasta bakılır. Poliklinikte hastaların tanı ve tedavisinde mikroskop, video stroboskopi, fiberoptik ve rijit endoskopi, akustik rinometri kullanılmaktadır.

Servis ekibi, 30 adet erişkin, 7 adet çocuk olmak üzere toplam 37 yatak kapasitesi olan serviste yatan hastaların tanı, tedavi ve tedavi sonrası bakımlarında aktif görev alırlar. Hastanenin diğer servislerindeki yataklarla bu sayı 60’a ulaşabilmektedir. Serviste yılda ortalama 1200-1500 hasta tedavi edilmektedir.

Ameliyathanede her türlü donanıma sahip iki adet ameliyat odasında yılda ortalama 2000-2500 ameliyat yapılırken; poliklinikte oluşturulan bir ameliyathanede de çeşitli lokal ameliyatlar, pansumanlar yapılmaktadır. Ana bilim dalına bağlı olan Odyoloji, Konuşma ve Denge bozuklukları Ünitesi 1967 yılında Prof.Dr.İ.Nazmi Hoşal tarafından kurulmuş ve 1968 yılında yüksek lisans programlarına başlamıştır. Şu anda odyoloji, konuşma bozuklukları ve eğitim odyolojisi konularında 2 ayrı yüksek lisans ve doktora programı Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. Ünitede kulak burun boğaz hastalıklarında tanıya yönelik ölçüm ve değerlendirmelerin yanında işitme kayıpları, konuşma ve lisan bozuklukları, ses bozuklukları, denge bozuklukları tanı ve rehabilitasyonuna; tinnitus terapisine; kohlear implantasyon programlanmasına; elektrofizyolojik incelemelere (ERA,emisyon) yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Her yıl ana bilim dalında eylül ayında yapılan TUS ile 3 araştırma görevlisi eğitime başlar. Uzmanlık eğitimi süresi 5 yıl olup bu süre içinde 1 ay Anestezi, 1 ay Acil Tıp, 2 ay Plastik Cerrahi , 2 ay Odyoloji , 2 ay Genel Cerrahi , 1 ay Nöroloji rotasyonları vardır. Bölümümüzde yine TUS ile alınan yabancı uyruklu araştırma görevlilerine de eğitim imkânı sağlanır.

Nöbetlerde her dönemden bir araştırma görevlisi olmak üzere 4 kişi bulunur.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Ana bilim dalı kuruluşundan bu yana modern kulak burun boğaz uygulamalarına paralel olarak gelişmesini sürdürmüş, ülkemizde pek çok konuda ilklere imza atmıştır. Mikrocerrahi ve endoskopik cerrahi gibi dallarda öncülük etmiş olan kliniğimizde yapılan ameliyatlar:

  • Kulak ameliyatları; stapedektomi, kronik otit cerrahisi, vertigo cerrahisi, akustik nörinom cerrahisi, fasiyal sinir cerrahisi,kulak anomalileri rekonstrüksiyonu,koklear implant uygulanması.
  • Baş boyun tümörleri ve rekonstrüktif cerrahisi; larinks, ösefagus ve farinks, oral kavite kanser ameliyatları.
  • Burun ve sinüs cerrahisi; endoskopik sinüs cerrahisi, burun estetik ve fonksiyonel rekonstrüktif cerrahisi, orbital dekompresyon, endoskopik dakriosistorinostomi, horlama ve obstrüktif uyku apnesi cerahisi, tümör cerrahisi.
  • Kafa kaidesi cerrahisi, çene eklemi cerrahisi ve artroskopisi , laserle kulak ve larinks ameliyatları, maksillofasiyal travma cerrahisi,ses cerrahisi gibi ana başlıklar altında toplanabilir.

Ana bilim dalımızı ayrıcalıklı yapan özelliklerden biri de bu ameliyatların büyük bir kısmının eğitim ve uygulamasında araştırma görevlilerine de fırsat tanınmasıdır.

Bölümde Perşembe günleri tüm öğretim üyeleri ile sabah büyük vizit; arkasından da ilginç vakaların tartışıldığı, makale ve seminerlerin sunulduğu eğitim toplantısı yapılır. Bu eğitim programı, eylül ayında başlar, haziran ayına kadar sürer.

Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Patoloji ve Radyoloji Ana bilim dallarının da katılımı ile yine Salı günü 11.00’de yapılan Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Tümörleri Onkoloji Ortak Toplantısında (Tumor Board) vakalar tartışılıp, tedavi planları çizilmektedir.

Uykuda Solunum Bozuklukları ve Horlama hastaları, Pazartesi günleri, saat 11:00’de Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Ortodonti bölümlerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek tedavisi yönlendirilmektedir. 1984 tarihinden bu yana her yıl geleneksel hâle gelen, ana bilim dalından uzmanlık eğitimi alanların birlikte olduğu, ilmi ve sosyal aktivitelerin yapıldığı, Alumni toplantısı düzenlenir.