KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Umut AKYOL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr. Levent

SENNAROĞLU

Prof. Dr. Taner

YILMAZ

Prof. Dr. Ömer Taşkın

YÜCEL

Prof. Dr. Serdar

ÖZER

Prof. Dr.

Doç. Dr. Gamze

ATAY

Doç. Dr. Oğuz

KUŞÇU

Doç.Dr. Ahmet Erim

PAMUK

Dr. Öğr. Üyesi M. Çağrı

KÜLEKCİ