ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 18 85/305 19 69
Belgeç (faks) +90 (312) 310 22 62
E-posta uroloji@hacettepe.edu.tr
URL www.uroloji.hacettepe.edu.tr
URL //cocukurolojisi.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Üroloji ABD 1962’de Prof. Dr. Doğan Remzi tarafından kurulmuştur. Başlangıçta sadece çocuk hastanesi bünyesinde kurulan bölüm zaman içinde Hacettepe Hastanesinin gelişimi ile birlikte Türkiye’de çağdaş üroloji uygulamalarının yapıldığı ve eğitiminin verildiği en önemli ana bilim dallarından biri olmuştur. İlk eğitimin başladığı 1963 yılından bu yana toplam 99 üroloji uzmanı yetişmiştir. Bugün bu uzmanların 30 tanesi profesör, 24 tanesi doçenttir. Bu 99 kişiden 13‘ü Türkiye’de çeşitli tıp fakültelerinin Üroloji Ana Bilim Dalı başkanı, 7’si de eğitim veren hastanelerde üroloji klinik şefi olarak hâlen çalışmalarını sürdürmektedirler.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Ana bilim dalının bünyesinde aşağıdaki birimler bulunmaktadır.

 • Poliklinikler (B katı ve Ek bina)750 hasta/ay(B katı) ve 500 hasta/ay (Ek bina)
 • Servis 84 (Erişkin hasta servisi 4. kat) 48 yatak kapasiteli
 • Servis 32 (Çocuk hasta servisi 2. kat) 15 yatak kapasiteli
 • Taşkırma (ESWL) Ünitesi (B katı) 250 hasta/yıl kapasiteli
 • Ayaktan Kemoterapi Ünitesi (4. kat)300 hasta/yıl kapasiteli
 • Ürodinami Ünitesi (Ek bina) 600 hasta/yıl kapasiteli

Ameliyat sayısı :

 • Erişkin hasta:Yılda 400 büyük ameliyat, 200 küçük ameliyat, 1000 endoskopik girişim uygulanmaktadır
 • Çocuk hasta:Yılda 200 büyük ameliyat, 150 küçük ameliyat, 150 endoskopik girişim uygulanmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ EĞİTİM SÜRECİ

 • Her sene bir kere TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile ortalama 3 araştırma görevlisi alınıyor. (Eylül dönemi) Her yıl ortalama bir yabancı uyruklu araştırma görevlisi alınıyor
 • Araştırma görevlisi eğitim süresi 5 senedir.
 • Zorunlu rotasyonlar 1 ay Büyük Acil Polikliniği, 1 ay Anestezi, 3 ay Genel Cerrahi, 1 ay Radyoloji, 1 ay Nefroloji
 • Nöbetler ilk sene iki günde bir, sonraki dönemde 3 günde bir devam eder.
 • Araştırma görevlisi eğitim programı :Ayda 3 saat temel üroloji kursu, haftada 3 saat seminer ve makale saatleri, her gün yapılan hasta başı klinik vizitleri
 • Ana Bilim dalının kendine özgü özellikleri (Zorlukları ve üstünlükleri): Cerrahi bir Ana Bilim dalı olmanın getirdiği hasta ve iş yoğunluğu, çalışanlar açısından bölümdeki zorluk olarak görülebilir. Ana Bilim dalının üstünlükleri ise şöyle sayılabilir;her türden hastalarla karşılaşma, hemen hemen ürolojide uygulanan bütün cerrahi müdahaleleri öğrenme, çok geniş akademik çalışma yapabilme olanakları ve bölümdeki sevgi ve saygı içinde yürüyen çalışma ortamı.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

ANA BİLİM DALININ AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ
 • Her çarşamba saat 9-12 arasında Akademik Konsey
 • Eğitim Programı Haftada bir kez seminer ve makale saati Ana Bilim Dalının kendi alanında öncülük ettiği konular
 • Uluslararası üroloji kursları ve araştırma görevlisi eğitim programları düzenlenmesi
 • Ürolojinin alt dallarında uzmanlık sonrası eğitim programı
 • Modern ürolojide uygulanan tüm çağdaş yöntemlerin uygulanması ve eğitiminin verilmesi (Renal transplantasyon, radikal kanser cerrahileri, kontinan poşlar, komplike konjenital anomalilerde rekonstruktif cerrahiler, yenidoğanın ürolojik cerrahileri, nöromodülasyon, perkutan taş cerrahisi, her türlü endoskopik işlem ve lazer uygulamaları, sling operasyonları, prostetik cerrahiler vb...)
ANA BİLİM DALININ ALT BİRİMLERİ
 • Üroonkoloji
 • Pediatrik Üroloji
 • Endoüroloji
 • Kadın ürolojisi
 • Transplantasyon ünitesi
 • Androloji -Nöroüroloji
ANA BİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI
 • Ürolojik kanserlerde prognostik faktörler ve tümör belirleyicileri
 • Çocuk taş hastalığında etiyolojik değerlendirme
 • Mesane nöromodülasyonu
 • Pediatrik mesane disfonksiyonlarında prognostik faktörler ve cerrahi yöntemler