Ulusal Değişim Programları

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farabi Programı çerçevesinde yurt içindeki diğer üniversitelerle yapılan anlaşmalara dayanarak ve ilgili Anabilim Dalı’nın eğitim imkanları göz önünde bulundurularak belirli sayıda öğrenciyi kabul etmektedir. Başvuru koşulları ve işlemleri hakkında gerekli bilgilere H.Ü. Farabi Kurum Koordinatörlüğü’nden (www.farabi.hacettepe.edu.tr ya da Tel: 0 312 297 60 27-297 60 31) ulaşabilirsiniz. Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğü, Tıp Fakültesi Kurum Dışı İlişkiler Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek başvurunuzu değerlendirecektir. Üniversitemizce kabul edilen öğrencilerin işlemleri, Farabi Kurum Koordinatörlüğünce yürütülecektir. Farabi Programı dışında, Tıp Fakültesinde özel öğrenci ya da misafir öğretim üyesi/araştırma görevlisi/uzman statüsünde eğitim almak isteyenlerin çalıştığı kurumdan alacağı resmi yazı ile Dekanlık ofisine başvurması gerekmektedir. Başvuru koşullarına, başvuru formlarına (öğrenci, araştırma görevlisi, uzman/öğretim üyesi) ve izlemesi gereken işlemler için akış şemasına aşağıda yer alan linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.