TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 15 63
Belgeç (faks) +90 (312) 312 69 55
E-posta patoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.patoloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Patoloji Ana Bilim Dalımızın ilk çekirdeği,1958 yılında Ankara Üniversitesi Doğramacı Çocuk Sağlığı Enstitüsü’ne bağlı Hacettepe Çocuk Hastanesinde kurulan ünitedir. Ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak hizmetini sürdürmüştür. Daha sonra da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı bir bölüm olarak 1963 yılında Dr. Muharrem Köksal tarafından resmen kurulmuştur.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Patoloji bölümü HÜTF Morfoloji binası arka blokta 2. ve 5. katlarda yer almaktadır. Ayrıca aynı bina ve blokta 4. katta Sitopatoloji ünitemiz ve çocuk hastanesinde yer alan Pediatrik Patoloji ünitemizde bulunmaktadır. Ek olarak ameliyathane içinde “intraopretatif  konsültasyon/“frozen” kesit odasında ve erişkin hastanesi içindeki otopsi salonunda hizmet veriyoruz. Bölümümüz rutin parafin takip, özel histokimya, immünofloresans/immünohistokimya, FISH/CISH/SISH, moleküler patoloji ve araştırma laboratuvarlarını, makroskopi ve mikroskopi odalarını, preparat – blok arşivini ve bir konferans salonunu içermektedir. HÜTF Patoloji bölümünde yılda yaklaşık 27-28 bin biyopsi/cerrahi spesmen, 15-20 bin sitolojik materyal, 50 otopsi değerlendirilmektedir. Anabilim dalımızca, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoterapi Bölümü öğrencilerine patoloji dersleri verilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile alınmaktadır. Açılan kadrolar ve kadro sayısı TUS’tan önce başvuru kitapçıklarında önceden duyurulmaktadır. HÜTF Patoloji bölümünde uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüzde bugüne kadar 90 civarında uzman yetişmiştir. Anabilim dalımızda araştırma görevlisi eğitimi, yapılandırılmış bir program dahilinde sürdürülür. Eğitimde öğretim üyesi ile birebir temas ve yüz yüze çalışma büyük rol oynar. Araştırma görevlileri, tüm öğretim elamanları ile 15’şer günlük veya 1’er aylık dönüşümlerle çalışırlar. Her olgu her bir aşamasında öğretim üyesi ve araştırma görevlisi beraberliğinde değerlendirilir. Uzmanlık eğitimi boyunca icap nöbeti şeklinde 8-12 günde bir olan (o dönemki asistan sayısına bağlı olarak) otopsi nöbetleri mevcuttur. Toplantılar, ders, seminer, bilinmeyen olgu ve makale saatleri eğitimde kullanılan diğer önemli unsurlardır. Araştırma görevlileri klinikopatolojik toplantılarda aktif olarak rol alırlar. Bölüm dışı toplantılara, kurslara, ulusal ve uluslararası kongrelere katılmaları, bilimsel faaliyetler ve sunumlarda bulunmaları teşvik edilir. Araştırma ve bilimsel çabaların eğitimdeki büyük işlevine olan inancımız doğrultusunda, tüm laboratuvarlarımız ve arşiv olanaklarımız araştırma görevlilerine bu amaçla da açılır. Her sene düzenlenen bölüm içi sınavla, eğitimde kat ettikleri basamaklar ölçülür ve kendileri ile paylaşılır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Anabilim dalımız patolojide yeni bir çığır açan immünohistokimya uygulamalarının Türkiye’de ilk kez kullanımında ve yaygınlaştırılmasında öncülük etmiştir. Benzer şekilde moleküler patoloji laboratuvarlarının tüm alt yapısını lider kurum olarak tamamlamış, hasta hizmetine ve bilimsel faaliyetlere sunmuştur. Bölümümüzde doku ya da sıvıdan DNA-RNA-protein ekstraksiyonları, PCR, gerçek zamanlı PCR, southern/northern/western blot, doku mikrodizini, pirosekanslama, lazer mikrodiseksiyon ve mutasyon analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye’de ilk transgenik fare araştırma laboratuvarımızda üretilmiştir. Üstün moleküler teknoloji ve bilgi birikiminin ürünü olan bu sonuç, bölümümüz ve üniversitemiz için daha büyük bilimsel kazançlara gebe büyük bir gurur kaynağıdır

 • Gastrointestinal sistem patolojisi
 • Hepato-pankreatobiliyer patoloji
 • Nöropatoloji
 • Hematopatoloji
 • Nefropatoloji
 • Ürogenital patoloji
 • Jinekopatoloji
 • Meme patolojisi
 • Endokrin patoloji
 • Baş-boyun patolojisi
 • Dermatopatoloji
 • Pulmoner patoloji
 • Pediatrik Patoloji
 • Sitopatoloji
 • Kemik ve yumuşak doku patolojisi
 • Moleküler patolojidir.