TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 10 86-87
Belgeç (faks) +90 (312) 310 53 12
E-posta pharmacology@hacettepe.edu.tr
URL www.pharmacology.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Ana Bilim Dalı 1965-1966 öğretim yılında Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp başkanlığında kurulmuş, aynı yıl lisans ve mezuniyet sonrası eğitimine başlanılmıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ


AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Alper B. İskit
Prof. Dr. Melih Ö. Babaoğlu
Prof. Dr. M. Yıldırım Sara
Doç. Dr. A. Mert Ertunç
Doç. Dr. Güray Soydan

YER VE KAPASİTE

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Hacettepe Yerleşkesi içinde Morfoloji binası 6. kattadır. Başlıca çalışma konuları kardiyovasküler farmakoloji, nörofarmakoloji ve klinik farmakoloji/farmakogenetiktir. Laboratuvarlarda in vitro organ banyoları, organ perfüzyon donanımları, miyograf, in vivo ve in vitro elektofizyoloji düzenekleri, hemodinami deneylerine uygun donanımlar, davranış deney düzenekleri, HPLC (high pressure liquid chromatography) ve moleküler yöntemlere ait düzenekler bulunmaktadır.
Yürütülen araştırmalar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi, Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Ana Bilim Dalında mezuniyet sonrası eğitimde yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programları yürütülmektedir.
Yüksek Lisans Programı: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Mühendislik Fakültesi mezunları ve 4 yıllık fakültelerin Tıbbi Biyoloji, Biyoloji veya Kimya lisans programları mezunları başvurabilir. Başvurularda HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmiş koşullara uygunluk aranır. Giriş koşulları ile ilgili son düzenlemeler ve sınav tarihleri hakkında Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden bilgi edinilebilir.
Doktora Programı: Tıp veya Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları ya da Farmakoloji/Toksikoloji dallarında yüksek lisansını tamamlamış Eczacılık Fakültesi mezunları başvurabilir. Başvurularda HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmiş koşullara uygunluk aranır. Giriş koşulları ile ilgili son düzenlemeler ve sınav tarihleri hakkında Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden bilgi edinilebilir.
Tıpta Uzmanlık Programı: Bu programa Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.
Doktora ve Uzmanlık Programı mezunları büyük çoğunlukla yurt içinde veya yurt dışında farklı üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olarak çalışmaktadır. Bunun dışında Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimler ve hastaneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, ilaç endüstrisi, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alabilirler.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

  • Kardiyovasküler farmakoloji
  • Klinik farmakoloji / farmakogenetik
  • Nörofarmakoloji / Psikofarmakoloji
  • Otakoid farmakolojisi
  • Tıbbi Toksikoloji