RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Tel

+90 (312) 305 18 74-78

Belgeç (faks)

+90 (312) 310 19 38

E-posta

psikiyatri@hacettepe.edu.tr

URL

www.psikiyatri.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE
Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü 1964 yılında kurulmuş, yataklı servisi 1967 yılında hizmete açılmıştır. Klinik, ülkenin her yanından hasta kabul etmektedir. Çağdaş psikiyatrinin yönelimi olarak biyolojik ve dinamik kavramlara dayalı eğitim, araştırmalar ve klinik hizmetler sürdürülmektedir. Genel hastane bünyesinde eğitim ağırlıklı uygulaması ile kliniğimiz Türkiye’de ilk örneği oluşturmuştur.

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE
Poliklinik ve yatan hasta hizmetleri Hacettepe Hastanesi bünyesinde yürütülmektedir. Serviste 30 yatak kapasitesi ile tam gün hastalarına hizmet verilmektedir. 1 poliklinik ve 8 servis hemşiresi ile bu hizmetler desteklenmektedir.

ARAŞTIMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Psikiyatri asistanlığı eğitim süresi 4 yıldır. 1. yıl asistanları ilk 2 ay bölüm uygulamalarına alışma döneminin ardından rotasyon hizmetlerini tamamlarlar. Eğitim süresinin içinde yer alan Nöroloji rotasyonu 6 ay, Çocuk Ruh Sağlığı rotasyonu 4 ay, Acil Tıp rotasyonu ise 1 ay olarak tamamlanır.  Bütün asistanlara yönelik iki senelik Temel Psikiyatri Seminerleri öğretim üyelerince düzenlenir. Rotasyonlarını tamamlayan araştırma görevlileri yaklaşık 20 ay süren servis çalışmalarını tamamladıktan sonra poliklinik, adli psikiyatri ve konsültasyon hizmetlerinde görev alırlar. Bu hizmetler süresince araştırma görevlileri ilk 6 ay eşlikçi nöbet tutarlar. Daha sonraki dönemde o ay için oluşturulan programa göre eşit puanda nöbet tutarlar.
Her araştırma görevlisi akademik yıl için planlanan konularda yaklaşık olarak ikişer seminer ve üçer makale sunar. Seminer ve dergi saatleri her hafta Salı günleri öğretim üyelerinin ve seminer konusu için seçilen danışman öğretim üyesinin katıldığı düzenli toplantılar halinde yürütülür.
Eğitim saatleri içinde her Perşembe günü vaka toplantıları düzenlenmektedir. Tanı, tedavi ve prognozun tartışıldığı bu toplantılarda serviste görevli asistanlar, poliklinikte adli psikiyatri ve konsültasyon hizmeti veren asistanlar ve klinik psikologlar sıra ile vaka sunarlar.
İki senelik düzenlenen temel psikiyatri seminerleri dışında öğretim üyelerince tüm asistanların katılımına açık eğitim seminerleri yürütülmektedir.
Tez çalışmaları atanan tez danışmanı ile planlanır. Tezlerin eğitim süresi içinde tamamlanması beklenir.

ANA BİLİMDALI ÇALIŞMA KONULARI
Psikiyatri Ana Bilim Dalında başta şizofreni olmak üzere bipolar afektif bozukluk, alkol-madde bağımlılığı, kosultasyon liyezon psikiyatrisi, geriatrik psikiyatri, nöropsikiyatri genel başlıkları altında birçok bağımsız çalışma yürütülmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve başka organizasyonlarla da ortak çalışmalar sürdürülmektedir.