NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 18 06
Belgeç (faks) +90 (312) 309 34 51
E-posta noroloji@hacettepe.edu.tr
URL www.noroloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

HÜTF Nöroloji Ana Bilim Dalı 1962 yılında Dr. Turgut Zileli ve Dr. Orhan Kalabay tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan sonra geçen 38 yıl içinde 69 uzman yetiştirmiştir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Ana Bilim Dalı, hastanemiz A-katında hizmet vermektedir. Aynı katta elektrofizyoloji laboratuvarı da bulunmaktadır. Poliklinik hizmetleri Poliklinikler Ek-Bina’da verilmektedir. 23 yataklı Nöroloji Servisi ve 9 yataklı yoğun bakım ünitesi  7. Blok, 4. katta bulunmaktadır. Aynı katta Kas Hastalıkları Laboratuvarı  da yer almaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri TUS ile bölüme alınmaktadır. Anabilim dalımızın 17 araştırma görevlisi kadrosu vardır. Ayrca çok sayıda yabancı uyruklu araştırma görevlisi yetiştirmiş ve yetiştirmektedir. Uzmanlık süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri için yoğun bir eğitim programı uygulanmaktadır. Akademik yıl boyunca haftada 2 gün öğretim üyeleri ile ders yapan araştırma görevlileri salı günleri dergi kulübüne, çarşamba günleri Nöroloji-Nöroşirurji-Pediatrik Nöroloji-Nöroradyoloji ana bilim dallarının ortak toplantısına, perşembe günleri yapılan seminer ya da konferanslara, cuma günleri vaka takdimi toplantısına katılmak ve aktif görev üstlenmek  zorundadır. Araştırma görevliliği süresince Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirlemiş olduğu rotasyonların yanı sıra ana bilim dalı içinde 3 ay EEG ve epileptoloji, 4 ay klinik nörofizyoloji (EMG, EP), 3 ay nöro-oftalmoloji, 6 ay serebrovasküler hastalıklar ünitesi rotasyonları yapılmaktadır. Araştırma görevlileri ayda 5-9 nöbet tutmaktadır. Tutulacak nöbet sayısı araştırma görevlisi sayısına bağlı olarak değişmektedir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Başlangıçta Klinik Nöroloji, Elektroensefalografi ve Nöroradyoloji Ünitelerinden ibaret olan Ana Bilim Dalı, Nörolojik Bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak, yetişmiş elemanların da katılımıyla oluşan bugünkü yapılanması içinde;

 • Serebrovasküler Hastalıklar Ünitesi
 • Başağrısı Ünitesi
 • EEG and Epileptoloji Ünitesi
 • Davranış Nörolojisi Ünitesi
 • Hareket Hastalıkları Ünitesi
 • Neuromüsküler Hastalıklar Ünitesi
 • Klinik Nörofizyoloji Ünitesi (ENMG, UP)
 • Multiple Skleroz Ünitesi
 • Nörooftalmoloji Ünitesi
 • Uyku Bozuklukları Ünitesi
 • Ağrı Ünitesi
 • Beyin araştırmaları ve Sinir Bilimi Laboratuvarı ve Ünitesi, alt birimlerini içermektedir.