KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 18 00 - 01,02,03
Belgeç (faks) +90 (312) 310 76 32
E-posta  
Genel Ağ (internet)  

TARİHÇE

Hacettepe Kadın Doğum Kliniği 1964 yılında Dr. Çetin Kaya Aydar başkanlığında; Dr. Kemal Üstay, Dr. Muammer Alpay, Dr. Mithat Erdoğan, Dr. Vacit Özberkmen, Dr. Ünal Ural Ve Dr. Eflatun Gökşin’den oluşan bir grup tarafından kuruldu. 1968 yılında Jinekolojik onkoloji konseyi oluşturularak üniter hizmete adım atıldı, üreme endokrinolojisi 1991 yılından beri aktif olarak jinekolojik endoskopi, tüp bebek, androloji ve menopoz üniteleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Maternal fetal tıp ünitesi de riskli gebelik, noninvazif ve invazif perinatal tanı üniteleri ile en çağdaş şekilde hizmet vermektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Kadın hastalıkları ve Doğum Ana Bilim dalı polikliniğinde öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik bünyesinde Aile planlaması ünitesi ve yüksek riskli gebelikler polikliniği de mevcuttur. Bölüm 83, 44 yatak ile jinekoloji servisi, Bölüm 82 36 yatak ile obstetrik servisi olarak hizmet vermektedir.

Bölüm 81 Doğumhane bünyesinde 11 yatak ve 2 doğum salonu mevcuttur. Bölüm 81’de 2 ameliyat salonu operatif doğumlar, endoskopik cerrahiler ve günlük cerrahiler için hizmettedir. A katı ameliyathanede de 5 numaralı ameliyat salonu kadın doğum ameliyatları için kullanılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile alınmaktadır. Her Eylül TUS döneminde 4 araştırma görevlisi alınmaktadır. Araştırma görevlilerinin eğitim süresi 5 yıldır.

Uzmanlık eğitimi süresince Anestezi, genel cerrahi, üroloji ve patoloji rotasyonları yapılmaktadır.

Ana bilim dalının araştırma görevlileri için eğitim programı yıllık olarak düzenlenmekte, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine dağıtılmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Ana bilim dalında her hafta Salı günleri eğitime ayrılmıştır. Salı günleri haftalık Jinekoloji, Obstetrik,Yüksek Riskli Gebelikler ve Poliklinik olguları sunulur ve tartışılır. Belirlenmiş seminerler ilgili öğretim üyeleri veya araştırma görevlilerince sunulur. Asistan eğitim programı çerçevesinde her Çarşamba günü 12.00-13.00 arası belirlenmiş konularda sunu ve tartışma yapılır.

Üreme endokrinolojisi ve infertilite ünitesi (Cuma) ve jinekolojik onkoloji ünitesini (Perşembe) haftalık toplantıları mevcuttur.

Aylık morbidite-mortalite, jinekopatoloji ve doğum-neonatoloji toplantıları da gerçekleştirilmektedir.

Ana bilim dalı bünyesinde üreme endokrinolojisi ve İnfertilite ünitesi, Maternal fetal tıp ünitesi ve jinekolojik onkoloji ünitesi hizmet vermektedir.

Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite ünitesi, Maternal fetal tıp ünitesi ve jinekolojik onkoloji ünitesi hem temel, hem de klinik tıp alanında pek çok çalışma yürütmektedir.