İletişim

HÜTF Kurum Dışı İlişkiler, Öğrenci ve 
Öğretim Üyesi Değişim Koordinatörlüğü
06230 Sıhhiye - Ankara 
Telefon: 0 312 305 10 80/ 124 - 130
Belgeç (faks): 0 312 310 05 80 
E-posta: tipmaster@hacettepe.edu.tr