GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 17 77-78
Belgeç (faks) +90 (312) 310 05 80
E-posta oftalmoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.oftalmoloji.hacettepe.edu.tr
ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalının 30 yatak kapasiteli bir servisi, 2 ameliyathane odası bulunmakta, poliklinik hizmetleri verilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Çalışmalar grup sistemi ile yürütülmektedir. Her yıl Eylül dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı ile 4 araştırma görevlisi alınmaktadır. 5 yıl olan eğitim süresince araştırma görevlileri şaşılık, glokom, kornea-kontakt lens, retina, üvea-Behçet, oküler onkoloji birimlerinde rotasyon yapmaktadırlar. Üniversitemiz dışından gelen uzman göz hekimlerine fellow olarak eğitim olanakları sağlanmaktadır.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Hacettepe Tıp Fakültesi Göz hastalıkları Ana Bilim Dalında tanı ve tedavi amaçlı olarak ileri teknoloji ürünlerinden yararlanılmaktadır. Argon, Nd-YAG, diode laser cihazları yoğun olarak kullanılmaktadır. İndosiyanin yeşili anjiografisi, flöresein fundus anjiografisi, ön ve arka segment görüntüleme olanakları mevcuttur. Ön segment ve glokom topografisi, Humphrey 750 perimetri cihazı, kompüterize speküler mikroskop kullanılmaktadır. Pediatrik oftalmoloji biriminde elektrofizyolojik testler yapılabilmektedir.

Ana Bilim Dalının özellikle ilgilendiği konular; pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, ön segment cerrahisi , özellikle fakoemülsifikasyon ve refraktif cerrahi, glokom, kornea hastalıkları, kontakt lens, oküloplastik cerrahi, endoskopik lakrimal sistem cerrahisi, vitreoretinal cerrahi, oftalmik laser uygulamaları, fotodinamik tedavi, oküler onkolojide plak-brakiterapi uygulamalarıdır. Ana Bilim Dalımızda akademik eğitim programları çerçevesinde yerli ve yabancı konuşmacıların da katıldığı konferanslar düzenlenmektedir.