GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 15 06-31
Belgeç (faks) +90 (312) 310 08 09
E-posta gogus@hacettepe.edu.tr
URL www.gogus.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı değerli hocalarımızdan Dr. İzzet Barış’ın İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında göreve başladığı 1969 tarihinde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. 1990 yılında ana bilim dalı olan bölümümüzde 1991 tarihinde Erişkin Alerji Hastalıkları ünitesi Prof.Dr. Fuat KALYONCU sorumluluğunda çalışmaya başlamıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Bölümümüz İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı içinde ayrı bir bölüm olarak çalışmakta olup, zemin katında 7 noumaralı kapı girişinde sağdaki koridorda karşılıklı biri bronkoskopi odası dördü muayene odası olmak üzere toplam on üç oda ile poliklinik hizmeti vermektedir. Kendine ait servis yatağı bulunmayan bölümümüz servis yataklarını İç hastalıkları Ana Bilim Dalı ile ortak kullanmaktadır. Bölümümüz aylık ortalama 1000 hastaya poliklinik hizmeti vermektedir. Bölümümüzde poliklinik muayenesi dışında Bronkoskopi, Göğüs ultrasonografisi, Torasentez, Plevra biopsisi, Solunum fonksiyon testleri, Difüzyon testi, Tüm ilaç / deri alerji testleri, Bronş provokasyon testleri,"Uykuda Solunum Durması Hastalığı için Uyku testi " ve Torakoskopi de yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri bölümümüze TUS ile alınmaktadır. Ancak bölümümüzden yan dal olarak ayrılan Alerji bölümüne araştırma görevlisi uzmanlık sonrası doktora ile alınmaktadır. Bölümümüze kesin olmamakla birlikte ortalama yılda 1 adet araştırma görevlisi alınmaktadır. Eğitim süresi araştırma görevlileri için 4 yıl olup, bu süre alerji ihtisası için 2 yıldır. Uzmanlık eğitim süresi boyunca Dahiliye, Yoğun bakım (Dahiliye bölümü içinde), Kardiyoloji, Enfeksiyon ve Büyük Acil Polikliniği rotasyonları zorunludur. Nöbetler İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı araştırma görevlileri ile beraber servislerde tutulmaktadır.

Haftanın üç günü; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri eğitim günleri olup, pazartesi ve cuma günleri makale ve seminerler anlatılır. Çarşamba günü göğüs hastalıkları, göğüs kalp damar cerrahisi, radyoloji, patoloji, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerinin katılmış olduğu ortak bir konsey toplanır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Bölümümüzün çalışma konularını kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, astma, interstisyel akciğer hastalıkları, mesleki akciğer hastalıkları, plevral hastalıklar, alerjik hastalıklar, bronkoskopik girişimler, polisomnografi ile uyku çalışmaları, sigara bıraktırma çalışmaları oluşturmaktadır.