GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 17 74
Belgeç (faks) +90 (312) 311 77 73
E-posta tfgogcer@hacettepe.edu.tr
URL  

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

TARİHÇE

04.11.2002 tarihinde kurulmuş ve akademik etkinliklere başlamıştır.

YER VE KAPASİTE

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı 1 poliklinik, erişkin ve çocuk hastalara yönelik 33,64,54 olarak üç bölümde Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı ile paylaşımlı toplam 76 yatak üzerinden hizmet vermektedir. Yoğun bakım hizmetleri yine aynı şekilde Kalp ve Damar Cerrahisi ile paylaşımlı olarak verilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri Ana Bilim Dalı kadrosuna TUS ile alınmakta olup, kadrolar gerektiğinde Eylül ve Nisan dönemlerinde açılmaktadır. Eğitim süresi 5 yıldır. Eğitim süresi boyunca Anesteziyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Acil, Genel Cerrahi rotasyonlar yapılmaktadır. Çarşamba günleri Eğitim Toplantıları ve Göğüs Hastalıkları-Göğüs Cerrahisi ortak konseyi gerçekleştirilmektedir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Erişkin ve pediatrik hasta gruplarında VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery) dahil tedaviye yönelik her türlü cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. Klinik ve deneysel araştırmalar yapılmaktadır.