GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 16 76-78
Belgeç (faks) +90 (312) 312 27 10
E-posta cerrahi@hacettepe.edu.tr
URL www.surgery.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1964 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmak olmuştur. Ana Bilim Dalımız Türk Tıbbının Genel Cerrahi alanındaki birçok bilimsel yeniliklerine öncülük etmiştir. TÜBİTAK verilerine göre son on yılda en fazla uluslararası yayın sahibi olması bunun bir göstergesidir. Klinik çalışmalar yanında giderek artan sıklıkta deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Hastanemizde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalının kullanımına ait servis yatak kapasitesi 92 hastadır. Bunun yanında ileri yaşamsal destek olanaklarına sahip 9 yataklı Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi ve 9 yataklı (5 erişkin, 4 çocuk) 2 yataklı yoğun bakım ünitesi de olan yanık ünitesi vardır. Servislerimizin doluluk oranı % 90’ın üzerindedir ve yılda yaklaşık 2500-3000 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Özellikle karaciğer ve safra yolları, pankreas, üst ve alt gastrointestinal sistem ile ilgili ileri cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü ameliyat yapılabilmektedir. Ayrıca meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi yöntemler, genel cerrahiye seksenli yılların sonunda giren laparoskopik ameliyatların başarılı bir şekilde yapılması yanında, 1997 yılından bu yana başta karaciğer transplantasyonu olmak üzere organ nakli ameliyatları da gerçekleştirilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri ikişer aylık rotasyonlarla bu gruplarda çalışmaktadır. Her yıl eylül ayında Tıpta Uzmanlık Sınavı ile dört araştırma görevlisi bölüme alınmakta olup genelde nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda kadro açılmamaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresi içerisinde yaklaşık 2 yıl süre ile Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Patoloji, Ortopedi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dallarında, Yanık bölümünde ve Cerrahi Araştırma laboratuarında rotasyon gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk yıl gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Akademik yıl içerisinde Çarşamba günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, Radyoloji ve Patoloji Ana Bilim Dalları ile ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Bir önceki hafta yapılan tüm ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka takdimi toplantısı bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir öğesi olmakta, tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır. Ayrıca Log-Book uygulaması ile araştırma görevlilerinin Genel Cerrahi eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri yapılabilmektedir. Bu uygulama Avrupa Topluluğu ile entegre olma sürecinde olan Ülkemiz için oldukça önemlidir. Ana Bilim Dalımız bünyesinde kurulmuş olan Genel Cerrahi Kütüphanesi tüm akademik personelin kullanımına 24 saat açıktır. Güncel dergileri ve temel başvuru kitaplarının yanı sıra bilgisayarlar ve 24 saat kesintisiz internet erişimi Ana Bilim Dalımızın önemli bilgi kaynağını oluşturmaktadır.