FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 15 74- 75
Belgeç (faks) +90 (312) 310 57 69
E-posta ftr@hacettepe.edu.tr
URL www.ftr.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 1964 yılında kurulmuştur. Bu dönemde ana bilim dalı başkanlığını Dr. Rıdvan Özker yapmıştır. Daha sonra bu görevi Dr. Osman Başgöze üstlenmiştir. 1998 yılına kadar poliklinik hizmetleri veren bölümümüz, bu tarihten itibaren yataklı hasta bakım hizmetlerine de başlamıştır. 2001 yılında yeniden yapılanma geçiren bölümümüzde hâlen izokinetik kas ölçme değerlendirme, yüzeysel ultrasonografi, yürüme analizi, kardiyopulmoner rehabilitasyon üniteleri gibi teknolojik alt birimler faaliyet göstermektedir. 2004 yılında son olarak ana bilim dalımızın yapılanması içerisine Hacettepe Üniversitesi Oran Fizik Tedavi Merkezi de katılmış bulunmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, poliklinik, tedavi üniteleri ve yataklı servisleri ile hizmet vermektedir. Eylül 1998’e kadar ayaktan hasta hizmetleri veren bölümümüzde, bu tarihten itibaren Bölüm 52’de ve Nisan 2004’ten itibaren HÜTF Oran Fizik Tedavi Hastanesi’nde de yataklı hasta bakımına başlanmıştır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile alınmaktadır. İhtiyaca göre Nisan TUS’unda 1, Eylül TUS’unda 2 araştırma görevlisi alınabilmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır. Bu eğitim süresi boyunca nöroloji (3 ay), ortopedi (1 ay), dahiliye (3 ay) ve ortez-protez rotasyonları yapılmaktadır. Araştırma görevlisi eğitim programı Avrupa ve Amerika Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Board’undan uyarlanan ‘logbook’ çerçevesinde sürdürülmektedir.

Her hafta Cuma günleri eğitim günü olarak belirlenmiştir. Bu günde seminer ve makale saatleri yapılmaktadır ve ayda bir kez de konuk bir öğretim görevlisi tarafından konuşma yapılmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

 • Kas iskelet sistemi hastalıkları
 • Osteoporoz
 • Romatoloji
 • Spor Hekimliği
 • Kardiyak rehabilitasyon
 • Kinezyoloji ve biyomekanik
 • Deneysel artritler
 • Spinal kord lezyonlarından korunma ve rehabilitasyon
 • El rehabilitasyonu
 • Temporomandibular eklem hastalıkları
 • Ağrı ve tedavisi
 • Geriatri
 • Elektronöromiyografi
 • İzokinetik ölçüm sistemleri
 • Yürüme analiz sistemleri
 • Yüzeyel ultrasonografi
OLANAKLARI
 • Elektromiyografi ünitesi
 • El rehabilitasyon ünitesi
 • Elektroterapi
 • Fototerapi
 • Hidroterapi
 • Şok dalga litotripsi
 • İzokinetik kas ölçüm sistemleri
 • Yürüme analiz sistemleri
 • Kardiyak rehabilitasyon ünitesi
 • Tanısal ultrasonografi
 • Kalkaneal ultrasonografi ile kemik mineral dansite ölçümü
 • Dijital x-ray radyogrammetre