Fakültemizde Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS-YDUS) Yapacakların Dikkatine

Sağlık Bakanlığı kadrosunda Fakültemiz Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlilerinin:

 

1-  Aşağıdaki linkten ön bilgi formunu doldurmaları,

     https://forms.gle/LDtA8DPLkthtKtj57

2-  Resmi başvurularını Sağlık Bakanlığına yapmaları,

3- Sağlık Bakanlığından onay çıktıktan sonra Dekanlığımıza başvurmaları ve başvuru esnasında aşağıda belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.

1.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 Adet

2.

Personel Bilgi Formu

1Adet

İndir

3.

Vesikalık Fotoğraf

2 Adet

4.

Halk Bankası Hesap numarası (Hacettepe Tıp Şubesi)

 

5.

Hacettepe Kurumsal Mail Adresi 

 

6. TUS-YDUS Kazandı Belgesi 1 Adet
7. Diploma Fotokopisi 1 Adet
8. Maaş bodrosu (Kadronun Bulunduğu Kurumdan) 1 Adet
9. Doktor Bilgi Bankası Sayfa Çıktısı 1 Adet

10.

Uzmanlık Belgesi (Yandal)

1 Adet