ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 12 96
Belgeç (faks)  
E-posta  
URL  

TARİHÇE

Hastanemizin Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyeleri ve görevlileri başta olmak üzere uzman personelce ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, hastane infeksiyonlarına, cinsel yolla bulaşan hastalıklara (HIV, frengi, bel soğukluğu, vb.) ve infeksiyöz hepatitlere (bulaşıcı sarılık) yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulmaktadır. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane infeksiyonları ve kontrolü konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Anabilim dalımızın polikliniği İç Hastalıkları binası 1. katında ve ünitemizin 10 yataklı servisi de yedinci blok altıncı katta (Bölüm 76 Enfeksiyon Hastalıkları Servisi) hizmet vermektedir. Ayrıca ünitemizin bir de araştırma laboratuvarı vardır.

Erişkin Hastanesi altıncı katında bulunan servisimizde bir tane 3 kişilik, dört tane 2 kişilik ve iki tane de birer kişilik olmak üzere toplam 10 yatak vardır. Odalarımızın tümünde televizyon ve buzdolabi bulunmaktadır. Servis içinde hizmet veren laboratuvarımızda hastanemizde yatmakta olan veya ayaktan izlenen hastaların klinik örneklerinin mikroskopik incelemesi yapılmaktadır.

Şu anda tadilat nedeniyle geçici olarak Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde bulunan araştırma laboratuvarımızda yoğun biçimde uluslarası ve ulusal çalışmalar yürütülmektedir.

Üniversitemiz bünyesindeki ünitemize bağlı Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (HATAM) hastalarımızın izlemi yapılmakta ve konunun uzmanı hekim tarafından test öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca yıl içinde düzenli olarka eğitici eğitimi kursları ve akran eğitimi kursları düzenlenmektedir. HIV-AIDS hastalığıyla ilgili simpozyum ve kongrelere katılım yapılmaktadır. Yılda dört kez HIV-AIDS dergisi yayımlanmaktadır. Ayrıca toplum eğitimi için broşür, kitapçık ve kitaplar hazırlanmaktadır. HATAM aktviviteleriyle ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.hatam.hacettepe.edu.tr adresini tıklayınız.

ÖĞRETİM ÜYELERİ