DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 17 04-06
Belgeç (faks) +90 (312) 309 72 65
E-posta derm@hacettepe.edu.tr
URL www.derm.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Dermatoloji Ana Bilim Dalı 1963 yılında Prof. Dr. Özdemir Bingöl tarafından kurulmuştur. Prof. Dr. Vedat Sezer ve Prof. Dr. Sevinç Akkaya’nın katılımıyla gelişmiştir. 1977’de Prof. Dr. Özdemir Bingöl’ün ayrılmasının ardından 1996 tarihindeki emekliliğine kadar Prof. Dr. Sevinç Akkaya değerli çalışmaları ile ana bilim dalı başkanlığını yürütmüş ve çağdaş dermatoloji eğitimi ilkelerini yerleştirmiştir. Kuruluşundan bu yana ana bilim dalı 50’den fazla uzman yetiştirmiştir. Bu uzmanlar arasında hâlen değişik üniversite ve devlet hastanelerinde ana bilim dalı başkanı veya şef olarak görev yapanlar bulunmaktadır. HÜTF Dermatoloji Ana Bilim Dalı asistan eğitiminde hem nitelikli dermatologlar hem de dermatolojide liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

A katında ana bilim dalı, mikoloji ve dermatocerrahi laboratuvarları, fototerapi ve kozmetoloji ünitesi, D katında iki poliklinik odası, ikinci kat bolüm 72’de yataklı servisi, HÜTF İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yeşil salonunda bir adet pediatrik dermatoloji polikliniği bulunmaktadır. D katı polikliniklerinde her gün 40 hastaya, pediatri polikliniğinde ise 25 yeni hastaya randevulu olarak bakılmaktadır. Serviste 12 yatak bulunmakta ve her ay ortalama 20 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir. Mikoloji laboratuvarında; direk mikroskopi ile mantar aranması, mantar kültürü, tzanck yayması, yama testi ve paterji testi, dermatocerrahi ünitesinde; punch, insizyonel ve eksizyonel biyopsiler, kriyoterapi, elektrokoterizasyon, TCA uygulaması, intralezyonel steroid enjeksiyonu, tırnak cerrahisi, bölgesel anestezi, benign ve malign deri tümörlerinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Fototerapi ünitesinde pek çok dermatolojik hastalıkta lokal ve genel UVA ve UVB ve genel dar-band UVB tedavileri uygulanmaktadır. Kozmetik ünitesinde ise cilt bakımı, kimyasal soyma (peeling), elektroliz (epilasyon), skleroterapi, kollajen implant, botilinum toksin enjeksiyonu gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca pigmente lezyonların dermatoskopik olarak muayenesi de yapılmaktadır.

Tıp Fakültesi öğrencileri hem yatan, hem de polikliniğe başvuran hastaların tanı ve tedavilerine, laboratuvar ve ünitelerdeki uygulamalara aktif olarak katılmaktadırlar.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri tıpta uzmanlık sınavı ile alınmakta ve her yıl nisan ve eylül döneminde o yılki kadro açığına göre bir veya iki kişi kadroya alınmaktadır. Uzmanlık süresi 4 yıldır ve önceden belirlenmiş bir araştırma görevlisi eğitim programı vardır. Uzmanlık eğitimi boyunca 2 ay erişkin enfeksiyon hastalıkları, 1 ay büyük acil servisi, 2 ay İç Hastalıklar, 2 ay Patoloji bölümü rotasyonu yapılmaktadır. Yataklı serviste her gün bir araştırma görevlisi ve gerektiğinde ulaşılabilecek bir öğretim üyesi nöbet tutmaktadır.

Dermatoloji branşı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmelere açık bir bilim dalıdır. Yeni mezunların tercih ettiği ve ancak TUS’da yüksek puanlar alarak girebildiği bu bölüm dermatolog sayısının sınırlı olması nedeniyle uzmanlık sonrasında da geniş iş olanaklarına sahiptir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Her yıl eylül ve haziran ayları arasında, çarşamba günleri ana bilim dalı öğretim üyeleri, konuk öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin takdim ettiği seminerler ve ilginç vakaların tanısal ve patolojik olarak değerlendirildiği ve tedavilerinin planlandığı vaka toplantılarından oluşan eğitim programları uygulanır. Literatür tarama saatleri ise cuma günleri tüm akademik yıl boyunca sürdürülür. Ana bilim dalımız Türkiye de ilk kez fototerapi uygulayan bölümdür. Henüz alt birimleri bulunmayan ve bu yüzden doktora programı olmayan bölümümüz bu konuda sağlık bakanlığı ile gerekli girişim ve çalışmalarda bulunmaktadır.