ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 11 50-51 (Ana Bilim Dalı)
+90 (312) 305 20 16-17 (Poliklinik)
Belgeç (faks)  
E-posta cocukruhmaster@hacettepe.edu.tr
URL www.cersah.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Ülkemizde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’nın bir bilim olarak işlerlik kazanması ve kabul edilmesi yaklaşık elli yıllık bir süreçtir. Ankara’da yeni kurulan Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü’nde pediatrist olarak çalışan Dr.Mualla Öztürk, 1955 yılında çocuk psikiyatrisi ile ilgili çalışmalara başlamıştır. “Çocuk Psikiyatrisi Uzmanlık Eğitimi” için Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen Dr.Mualla Öztürk, Eylül 1958 yılında Türkiye’ye dönerek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Çocuk Ruh Sağlığı” bölümünü kurmuştur. Aynı dönemde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış olan Dr.Birsen Sonuvar Çocuk Ruh Sağlığı bölümünde Dr.Mualla Öztürk ile birlikte çalışmaya başlamıştır. Yine aynı dönemlerde, Dr.Atalay Yörükoğlu da kazandığı bursla genel psikiyatri eğitimi için Amerika’ya gitmiş ve daha sonra 1962-1964 yılları arasında çocuk psikiyatrisi çalışmalarını tamamlayarak Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştır. Uzunca bir süre Mualla Öztürk, Atalay Yörükoğlu ve Birsen Sonuvar’ın birlikte yürüttüğü bu ekibe daha sonra Dr.Selma Akyıldız ve Psk.Ayşe Yalın katılmıştır. Ülkemizde ilk Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurulmuş, diğer merkezler bunu izlemiştir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı bu bilim dalını 1990 yılında ayrı bir uzmanlık dalı olarak tanımış ve eğitimiyle ilgili koşulları belirlemiştir. Hacettepe Üniversitesi’nde Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı bir süre Psikiyatri Ana Bilim Dalı’na bağlı bir ünite olarak işlev görmüş ve 1995 yılında Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından onaylanan ortak bir kararla ayrı bir uzmanlık ve Ana Bilim dalına dönüştürülerek Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ismini almıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi dördüncü kattadır. Ana Bilim dalımızda poliklinik tarzında hasta görülmektedir; yatması gereken hastalar, psikiyatri ve pediatri bölümlerine yatırılarak izlenmektedir. Ayrıca diğer bölümlerle konsültasyon ve liyazon çalışmaları yürütülmektedir. Ana Bilim dalımızda yılda yaklaşık 8000 hasta görülmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlileri tıpta uzmanlık sınavı ile alınmaktadır. Açılan kadro, ihtiyaca ve toplam kapasiteye göre belirlenmektedir. Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Bu sürede yapılması zorunlu olan rotasyonlar; 9 ay erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları ve 3 ay pediatrik nörolojidir.

Eğitim süresince araştırma görevlilerince uyulması gereken 4 yıllık eğitim programı bulunmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve gençlerden oluşan ülkemizde, sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşabilmek; ancak kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olması ile gerçekleşebilecektir. Bu noktada Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biliminin yeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalı, hastalıkların biyolojik ve ruhsal yönüyle ilgilenmesinin yanısıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır.

Hacettepe Üniversitesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda hafta içi her gün eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim saatlerinde sürekli yayın takibi için tüm bölümün katıldığı makale saatleri, asistanlarla yürütülen kitap saatleri, olgu sunumları, seminerler, araştırma toplantıları, video kayıtları üzerinden eğitim toplantıları, her öğretim üyesi ile bireysel denetim saatleri, düşünce atölyesi adıyla tartışma toplantıları yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda akademik düzeyde yapılan çalışmalar bebeklikten genç erişkinliğe sağlıklı ruhsal gelişim ve patolojik durumları kapsamaktadır. Temel araştırma alanları bebek ruh sağlığı, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ergenlik dönemi patolojileri (yeme bozuklukları, kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar, depresyon, intihar), bedensel belirtilerle seyreden ruhsal rahatsızlıklar, anksiyete bozuklukları, bipolar duygudurum bozukluğu, farmakolojik yaklaşımlar, adli çocuk-ergen psikiyatrisi ve çocuk-ergen ruh sağlığı politikalarını içermektedir.

Ana Bilim Dalı’nın çalışma alanları: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi temel konuları üzerine çeşitli kuramsal ve uygulamalı eğitimin yanısıra; konsültasyon-liyazon, bireysel psikoterapi, oyun terapisi, psikodrama yöntemiyle grup terapisi, aile tedavisi, adli psikiyatri, istatistik ve araştırma metodolojisi eğitimi verilmektedir. Ayrıca sosyal hizmet uygulamaları, ülkemizde çocuğa yönelik politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri, okullara eğitim danışmanlığı, psikometrik değerlendirmeler ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmeti bölümümüzün çalışma konuları arasındadır. 2006 yılından itibaren her yıl Ana Bilim dalımız tarafından Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ile birlikte düzenlenen “Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı” nda ulusal çocuk ruh sağlığı politikaları oluşturulmaktadır.