ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Santral Tel +90 (312) 305 50 00
Randevu Tel 444 44 44
Belgeç (faks) +90 (312) 311 82 26
E-posta pediatri@hacettepe.edu.tr
URL www.

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Çocuk Hastanesi 1957 yılında Prof.Dr.İhsan Doğramacı tarafından kurulmuş ve 1994 yılında “İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi” olarak adlandırılmıştır. İlk çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanını 1960 yılında vermiştir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı olarak poliklinik hizmetleri mavi ve yeşil salon adı altında 10 muayene odası ile genel çocuk polikliniği, çocuk acil polikliniği, enfeksiyon hastalıkları polikliniği ve ağızdan sıvı tedavi merkezinde zemin katta yapılmaktadır. Çocuk acil polikliniğinde kesintisiz 24 saat, diğer birimlerde ise mesai saatleri içinde hizmet verilmektedir. Onkoloji hastası çocukların poliklinik ve klinik hizmetleri ise Onkoloji Hastanesinde verilmektedir.
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde ve Onkoloji Hastanesiende Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalının 9 serviste toplam 215 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı servisi içinde bulunan bebek odası bu sayıya dahil değildir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarında yapılan TUS sınavı ile alınmaktadır. Nisan döneminde ortalama 8-10, Eylül döneminde ise 10-12 araştırma görevlisi kadrosu açılmaktadır. (Açılacak kadro sayısı sınavı kazanıp başvuru yapanların sayısına ve mevcut kadro durumuna göre değişebilmektedir.)
Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Her araştırma görevlisi başlangıç ayında Mikrobiyoloji, Nefroloji, Hematoloji ve Anesteziyoloji (ana)bilim dallarında eğitim almaktadır. İlk ve ikinci yıl (toplam 18-20 ay) yataklı servislerde çalışılmakta ve buralarda nöbet tutmaktadırlar. İlk 12 aydan sonrası kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışılmaktadır. Servis kıdemliliğine başlamadan önce ve servis kıdemliliği süresince program elverdiğince bilim dallarında birer aylık rotasyonlar yapılmaktadır. Servis hizmetini bitiren araştırma görevlileri bilim dalları, çocuk acil polikliniği ve genel poliklinikte çalışmakta ve bu durumda nöbetlerini çocuk acil polikliniğinde tutmaktadırlar. Her uzmanlık öğrencisi eğitiminin 4-5 ayını tez yaptığı bilim dalında geçirmekte ve yasal olarak yapmakla yükümlü oldukları rotasyonlarını yapmaktadırlar.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Hafta içi her sabah 08.15-08.45 arasında anabilim dalı toplantı salonunda anabilim dalı başkanıyla bir önceki gece nöbetinde yatırılan hastalar ve sorunu olan hastalar tartışılmaktadır. Toplantı tüm uzmanlık öğrencileri ve intörnlere açıktır.
Her hafta 13.00-14.00 saatleri arasında;

  • Pazartesi ve Cuma Asistan dersleri (konular her eğitim dönemi başında belirlenerek ve gerektiğinde de ek konular seçilerek ayarlanır.)
  • Salı: Mortalite toplantıları
  • Çarşamba: Vaka toplantıları
  • Perşembe: Poliklinik vakalarının sonumu yapılmaktadır.

Her ay bir konferans ya da panel yapılmaktadır. Bu konferans ve/veya panellerde güncel tıbbi konular yanında tıp dışı konular da konusunda uzman kişilerce sunulmakta/tartışılmaktadır.
Ayrıca her bilim dalının kendi bünyesinde asistanlar, uzmanlar ve öğretim görevlileri ile yaptığı haftalık ve aylık makale ve seminer toplantıları olmaktadır.
Ana Bilim Dalı “Katkı Pediatri Dergisi” ile ülke çapında çocuk sağlığında güncel bilimin yayılmasını sağlar.
Bilim Dalları ve Üniteler;
Adölesan (Ergen hastalıkları)
Allerji ve astım
Çocuk acil
Endokrinoloji
Enfeksiyon hastalıkları
Gastroenteroloji
Gelişimsel pediatri
Genetik
Göğüs hastalıkları
Hematoloji
İmmünoloji
Kardiyoloji
Metabolizma
Nefroloji
Neonatoloji (Yenidoğan)
Nöroloji
Onkoloji
Çocuk patolojisi Ünitesi
Romatoloji
Sosyal pediatri
Çocuk yoğun bakım

ÇALIŞMA KONULARI :

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının belirlenmesi, Ana Bilim Dalının alt birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, (haftalık rutin toplantıların ve ayda bir veya iki defa bilimsel toplantı ve panellerin düzenlenmesi, ayda bir Akademik Kurulda eğitimle ilgili yeni kararların alınması),
Araştırma görevlileri ve akademik personelin atamaları, yurt dışından gelen öğrencilere staj imkânı tanınması, Katkı Pediatri Dergisi’nin yayımlanması ve 3 yılda bir bu kuruma hizmet vermiş veya bu kurumdan uzmanlık almış hekimlerin katıldığı “Pediatri Alumni” toplantısının düzenlenmesi gibi konuları içeren faaliyetleri yürütmektedir.