ÇOCUK CERRAHİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 13 21/ 305 11 54
Fax +90 (312) 311 55 41
E-posta  
URL  

TARİHÇE

Pediatrik Cerrahi Ana Bilim Dalı 1963 yılında, Pediatrik Cerrahi eğitimini Amerika’da tamamlayan Dr. Akgün Hiçsönmez tarafından kurulmuştur. Çocuk Cerrahisi Servisi, Yenidoğan Cerrahisi Servisi, Yenidoğan Ameliyathanesi ve Çocuk Cerrahisi Polikliniği’yle hizmet vermektedir. 2004 yılına kadar 49 çocuk cerrahı yetiştirmiştir. Bunlardan biri dekanlık, 13’ü ana bilim dalı başkanlığı yapmakta, 19’u ise diğer akademik kadrolarda görev almaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Yılda ortalama 5900 hasta görülen ve 3400 cerrahi girişimde bulunulan ana bilim dalının, 32 yatak kapasiteli çocuk cerrahisi ve 15 yatak kapasiteli yenidoğan servisi vardır. Ayrıca poliklinikte ürodinami ve gastrointestinal manometri incelemelerinin yapılabilmesi için bir oda ve deneysel çalışmaların yürütülebilmesi için bir laboratuvar bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Ana bilim dalına Tıpta Uzmanlık Sınavı ile alınan araştırma görevlileri için Eylül ve Nisan aylarında toplam 3-4 kadro açılmaktadır. Araştırma görevlileri 4 yıllık süre içinde Anestezi, Genel Cerrahi, Pediatrik Patoloji, Üroloji, Ortopedi rotasyonlarını tamamlamaktadırlar. Nöbet sayısı görev yapmakta olan araştırma görevlisi sayısına göre değişmekle birlikte, genellikle 1-3 yıl günaşırı ve daha sonra üç günde bir olacak şekilde düzenlenmiştir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Ana Bilim Dalındaki Akademik ve Bilimsel Etkinlikler: Pediatrik Cerrahi Ana Bilim Dalının eğitim günü Çarşamba’dır. Her hafta Radyoloji, Pediatrik Patoloji, Pediatrik Onkoloji ve Pediatrik Endokrinoloji bölümleriyle ortak toplantılar yapılmakta, olgu sunumları, seminerler ve makale saatleri düzenlenmektedir.

ANA BİLİM DALININ ALT BİRİMLERİ
  • Pediatrik Ürolojik Cerrahi Ünitesi
  • Pediatrik Genel Vücut Travması Ünitesi
  • Pediatrik Transplantasyon Ünitesi
  • Deneysel Araştırma Ünitesi
ANA BİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalında toraks, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sisteme yönelik endoskopik ve cerrahi işlemler yapılmaktadır.