Cerrahi Nöroanatomide Yeni Ufuklar

Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından ortak yürütülen Cerrahi Nöroanatomi eğitim programının bir etkinliği olarak Sürekli Tıp Eğitimine yönelik “Cerrahi Nöroanatomide Yeni Ufuklar” isimli seminerler dizisi düzenlenmiştir. 

23 Kasım 2022 Çarşamba 12:30-13:30
“Nöroşirurjik Planlama, Eğitim ve Araştırmayı Geliştirmek için Görüntüleme, Fotogrametri, 3D Modelleme, Genişletilmiş Gerçeklik ve Makine Öğreniminin Entegrasyonu”
Konuşmacı: Öğr.Gör.Dr.Şahin HANALİOĞLU
 
21 Aralık 2022 Çarşamba 12:30-13:30
“Derin Beyin Stimülasyonunda Yapay Zeka Uygulamaları”
Konuşmacı: Doç.Dr.Ahmet İlkay IŞIKAY
 
17 Ocak 2023 Çarşamba 12:30-13:30
“Makroanatomik Diseksiyonlarda Güncel Yaklaşımlar: Koku Yolları Örneği”
Konuşmacı: Uzm.Dr.Hasan Barış ILGAZ
 
21 Şubat 2023 Çarşamba 12:30-13:30
“Nöroanatominin Gizli Piramitleri: Orbita ve Fossa Pterygopalatina”
Konuşmacı: Öğr.Gör.Dr.Hilal AKDEMİR AKTAŞ