BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ


Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Pınar ÖZDEMİR

 

Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

   

Prof. Dr. Erdem

KARABULUT

Doç. Dr. Jale

KARAKAYA KARABULUT

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay

KARAHAN

Dr. Öğr. Üyesi İdil

YET

 


 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Osman

DAĞ

Öğr. Gör. Dr. Hatice Yağmur

ZENGİN