BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 17 17-18
Belgeç (faks) +90 (312) 311 11 31
E-posta beyincerrahi@hacettepe.edu.tr
URL www.beyincerrahi.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Nöroşirürji Ana Bilim Dalı 1959 yılında Çocuk Sağlığı Enstitüsüne bağlı bir bölüm olarak kurulmuş ve başta çocuk hastalar olmak üzere o tarihlerde Ankara’da halka hizmet veren ilk nöroşirürji kliniği olmuştur. 1967 yılından sonra Ana Bilim Dalı olarak erişkin ve çocuk hastanesinde tedavi ve eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. Bugüne kadar 124 uzman yetiştiren anabilim dalımız halen 7 öğretim üyesi, bir uzman ve 12 araştırma görevlisi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

3 erişkin, 1 çocuk servisi, 1 yoğun bakım ünitesi olmak üzere 79 yatak kapasitesi ve 1 poliklinik ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Nöroşirürji kliniğinde mikrocerrahi ameliyatları 1968’de başlamıştır. 1969 Yılında da yoğun bakım ünitesi hizmete girmiştir. Günümüzde, video kamera ve kayıt sistemlerini içeren gelişmiş 3 cerrahi mikroskop, nöronavigasyon, ultrasonik aspiratör, nöro-endoskop, intraoperatif EEG monitörizasyonu, intraoperatif nöro-monitörizasyon, stereotaksik cerrahi sistem, derin beyin stimülatörü ve RF jenerator sistemleri rutin olarak kullanılmaktadır. Gerektiğinde, damar ameliyatlarında oldukça ileri bir teknoloji olan intraoperatif ICG-videoanjiografi de yapılabilmektedir. Beyin cerrahisine ait her gün kullanılabilen 3 ameliyathane mevcuttur ve yıllık ameliyat sayımız 1500 civarındadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri TUS ile ihtiyaca göre belirlenen sayılarda alınmaktadır. Uzmanlık eğitim süresi yönetmeliğe göre 5 yıldır. 2 ay nöroloji, 1 ay genel cerrahi, 1 ay büyük acil polikliniği, 1 ay anestezi, 1 ay patoloji, 1 ay plastik cerrahi olmak üzere rotasyonlar araştırma görevlisinin göreve başladığı ilk 18 ay boyunca yapılmaktadır. Nöbetler 3-4 günde bir tutulmaktadır. Çarşamba günleri eğitim toplantılarına ayrılmıştır. Toplantılar saat 08:00 de başlamaktadır. O hafta taburcu olan hastaların epikrizleri gözden geçirildikten sonra haftanın makalesi tartışılmakta ve bir öğretim üyesinin konferansı ile ilk bölüm sona ermektedir. Eğitim programı, saat 10:00’dan itibaren Nöro-Onkoloji ve Nöroloji-Nöroşirürji toplantıları ile devam etmektedir. Mikronöroşirürji laboratuvarımız, araştırma görevlilerimizin tez çalışmaları ve mikrocerrahi eğitimleri için kullanıma açıktır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Nöroşirürji Ana Bilim Dalı her konuda özveri gerektiren bir bölümdür. Ancak ilginç çalışma alanı nedeniyle oldukça zevklidir. Halen tümör cerrahisi, vasküler cerrahi, spinal cerrahi, pediatrik beyin cerrahisi, epilepsi cerrahisi, stereotaksik cerrahi ve periferik sinir cerrahisi gibi nöroşirürji branşlarında eğitim ve referans tedavi kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.