Anlaşmalı Üniversiteler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, dünyanın birçok üniversitesi ile ikili anlaşmalar yapmış ve yapmaktadır. Kurum dışına gitmeyi düşünen öğrenci ve öğretim üyelerinin seçimlerinde bu ikili anlaşmaları göz önünde bulundurmaları süreci kolaylaştıracaktır.

İkili anlaşma olmayan, ancak öğrenci ve öğretim üyelerimizin gitmeyi düşündükleri üniversitelerle de, eğer Üniversitemiz ve Fakültemizce belirlenen bazı kıstasları sağlıyorlarsa, anlaşma yapılmak üzere girişimde bulunulabilir. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Erasmus Programı kapsamında aktif anlaşması bulunan kurumların listesi için : 
https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/tr/euc-agreements/list

Hacettepe Üniversitesi’nin ikili anlaşması olan üniversitelerin listesi için:
//www.int.hacettepe.edu.tr/protocolsandacademiccollaborations.html