AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 15 27 /123,143
Belgeç (faks)  
E-posta  ailehekimligi@hacettepe.edu.tr
URL https://hacettepeaile.blogspot.com/

TANIM

Aile Hekimi, disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur. Aile hekimi, hastalara biyopsikososyal yaklaşım tarzını benimser. Aile hekimi sunduğu bakımı, hastalarının otonomisine saygı göstererek kendi aile, toplum ve kültürleri bağlamında verir. Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür. Aile hekimi, koruyucu hekimlik yaklaşımıyla, hastaların sağlık bilincini artırmak için de çalışır.

TARİHÇE

Aile hekimliği Türkiye'de 1983 yılından beri bir uzmanlık dalı olarak mevcuttur. Türkiye'de aile hekimliği uzmanlık eğitimi 1985 yılında başlatılmıştır. Üniversitelerde anabilim dalları 1993 yılında oluşturulmaya başlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 2014 yılında kurulmuştur.

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

MİSYON

Türkiye'de yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, aile hekimliği tanımı içinde yer alan temel prensipler doğrultusunda aile hekimliği uzmanları yetiştirmek
Tıp fakültesi öğrencilerine klinik ve uygulamalı dersler vererek birinci basamak sağlık hizmet sunumu yaklaşımını kazandırmak
Öğrencilerin, tıp fakültesinden uzmanlık eğitimine hazır bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlamak
Araştırma, projeler ve diğer bilimsel faaliyetlerle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak
Bölgemizde yaşayan bireylere kaliteli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak
Aile hekimlerinin klinisyen, eğitici, araştırmacı ve yönetici olarak seviyelerini artırmak
Toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmeleri için aile hekimlerine yol gösterecek tıbbi araştırmalar yapmak
Diğer kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimliğine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunmak 

VİZYON

Aile hekimliği disiplinin özellikleri açısından ülkemizde marka olmak
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda öncü olmak
Motivasyonu sürekli artırarak değişim ve gelişim için pozitif bir güç olarak kullanmak

YER VE KAPASİTE
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Sıhhiye Kampüsü’nde Öğrenci Sağlığı Merkezi’nde 2 poliklinikte ve Beytepe Gün Hastanesi’nde 1 poliklinikte hizmet sunmaktadır. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Aile hekimliğinde araştırma görevlisi eğitim süreci üç yıl sürmektedir. Uzmanlık eğitimi aile hekimliği polikliniği ve hastanemizin diğer birimlerindeki rotasyonlardan oluşmaktadır. Rotasyonlar ve rotasyonların süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenmektedir. Güncel yönetmelikte araştırma görevlilerinin eğitim sürecinin 18 ayını rotasyonda; geriye kalan 18 ayın aile hekimliği polikliniğinde geçirilmesi öngörülmektedir. Anabilim dalı kurulu kararımız gereğince asistanlarımızın dilediği branşlarda 4 ay seçmeli rotasyon yapabilmesi öngörülmektedir.Ülkemizin sağlık politikaları doğrultusunda her yıl Nisan ve Eylül TUS dönemlerinde araştırma görevlisi kadroları ilan edilmektedir.  Eylül 2014 itibari ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına ilk araştırma görevlileri alınmış olup Anabilim Dalının toplantı salonunda Çarşamba günleri seminer, vaka toplantısı ve poliklinik vaka sunumlarını da içeren, birinci basamak yönelimli araştırma görevlisi eğitimleri verilmektedir

ANABİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI
Aile Hekimliği Disiplininin ve Anabilim Dallarının kurulmasıyla birlikte birinci basamak hastalara kapsamlı ve bütüncül yaklaşım konusunda bilimsel çalışmalar ve eğitim yapılmaya başlanmıştır. Bilimsel hedeflerimiz, hem öğrencilerimizin, hem de araştırma görevlilerimizin birinci basamak hastalarına kanıta dayalı en uygun tanı ve tedavi yöntemlerini kullanmalarını sağlamak, koruyucu hekimlik bilincini ve becerilerini, birinci basamak hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde bilimsel çalışmalar yapabilme becerileri kazandırmaktır.