2022 TUS 2. Dönem Sınavı ile Fakültemizde Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapacakların Dikkatine

Sağlık Bakanlığı kadrosunda Fakültemiz Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlilerinin:

 

1-  Aşağıdaki linkten ön bilgi formunu doldurmaları,

https://forms.gle/bVVykv3k2ge7Nqxs7

2-  Resmi başvurularını Sağlık Bakanlığına yapmaları,

3- Sağlık Bakanlığından onay çıktıktan sonra Dekanlığımıza başvurmaları ve başvuru esnasında aşağıda belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.

1.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 Adet

2.

Personel Bilgi Formu

1Adet

İndir

3.

Vesikalık Fotoğraf

2 Adet

4.

Halk Bankası Hesap numarası (Hacettepe Tıp Şubesi)

 

5.

Hacettepe Kurumsal Mail Adresi 

 

6. TUS Kazandı Belgesi 1 Adet
7. Diploma Fotokopisi 1 Adet
8. Maaş bodrosu (Kadronun Bulunduğu Kurumdan) 1 Adet

Uluslarası Uzmanlık Öğrencisi olarak Fakültemiz Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlilerinin:

 

1-  Aşağıdaki linkten ön bilgi formunu doldurmaları,

https://forms.gle/bVVykv3k2ge7Nqxs7

2- Dekanlığımıza başvurmaları ve başvuru esnasında aşağıda belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.

O.

BELGE (1)

ADET

AÇIKLAMA

1.

Dilekçe

1

 TUS-YDUS İndir

2.

Özgeçmiş

1

İndir

3.

Pasaport fotokopisi

1

Noter onaylı olmalıdır.

4.

İkamet Tezkeresi’nin fotokopisi

1

Noter onaylı olmalıdır.

5.

Diploma veya mezuniyet belgesi

1

Noter onaylı olmalıdır.

6.

Denklik belgesi

1

Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi alınması zorunludur. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.

7.

TUS/YDUS yerleştirme sonuç belgesi

2

Web çıktısı alınabilir.

8.

Türkçe dil bilgisi sınavı başarı belgesi (TÖMER)

1

En geç 1 yıl içinde sunulmak zorundadır. Aksi halde uzmanlık eğitimi ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.

9.

Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge

1

 

10.

Tıp tescil numarasını gösteren belge

1

//sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden alınabilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenir.

11.

Sağlık raporu

1

Heyet Raporu (ilgili alanda uzmanlık eğitimi görmesinde sakınca olmadığına ilişkin ifade yer almalıdır).

12.

Vesikalık fotoğraf

5

 

13.

Personel Bilgi Formu

 

İndir

Fotoğraf yapıştırılmalıdır.
Dekanlıktan ya da web sitesinden temin edilecek