TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 43 61
Belgeç (faks) +90 (312) 305 10 98
E-posta deontoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.deontoloji.hacettepe.edu.tr

 

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı 1998 yılında  Prof. Dr. Erdem AYDIN tarafından kurulmuştur ve emekli olduğu 18 Nisan 2011 tarihine kadar ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. Bu tarihten günümüze kadar AD başkanlığını sürdüren Prof.  Dr. Nüket Örnek Büken akademik kadroya 2000 yılında eklenmiştir. Daha sonra sırasıyla Dr. Öğr. Üyesi Müge Demir (2008) ve Doç. Dr. Önder İlgili (2016) öğretim üyesi kadrosuna eklenmişlerdir.

Bölümün kuruluşu ile birlikte tıp tarihi ve etik dersleri ilk üç yılda 10’ar saat olarak verilmeye başlanmıştır. Lisans eğitiminde 2004-2005 akademik yılında başlanan ilk üç yıllık dikey bir programı bulunan İyi Hekimlik Uygulamaları’nın  temel bileşenlerinden biri olan “Etik ve Profesyonel Değerler” oturumlarının eğitim materyalleri AD tarafından oluşturulmuştur.

2012-2013 akademik yılından itibaren Bologna sürecine geçiş çalışmalarıyla birlikte 2013-2014 akademik yılında gerçekleştirilmek üzere eğitim programında değişiklikler yapılmış, lisans eğitiminde zorunlu derslerin bir kısmı azaltılarak, seçmeli dersler ve stajlar eklenmiştir.

Anabilim dalımızın güncel  lisans derslerinin listesine ulaşmak için lütfen www.deontoloji.hacettepe.edu.tr adresini ve lisans dersleri sekmesini ziyaret ediniz.

Programın amacı öğrencilerin geleneksel tıbbın hasta merkezli değerlerini tanımasını, saygılı ve insani hasta bakıma hazırlanmasını, araştırma ve tartışma yoluyla gelişen teknolojinin sağlık bakımda yarattığı ve yaratabileceği sorunları fark etmesini, etik çatışmaların çözümünde ilgili tüm taraflarla aktif ilişki içinde rol almasını sağlamaktır.

Bu amaçlara ulaşmak için öğrencilerin ilk yıl “Tıp Tarihi” dersleriyle geçmişten bugüne hekimlik değerleri ve hekim kimliğinin değişimini kavraması, ikinci yıl “Tıp Etiği” dersleriyle biyoetiğin temel kavram, kuram ve ilkelerini tanıması ve bunların hasta bakımına etkisini fark etmesi amaçlanmıştır. Üçüncü yıl “Klinik Etik” dersleriyle yaşamın tüm evrelerindeki tıbbi uygulamalarda ve araştırmalarda sık karşılaşılan etik konu ve sorunları tanımlaması, korunacak etik değerleri ve etik ikilemlerin çözümlenmesinde uygun çözüm yöntemlerini kavraması beklenmektedir.

Anabilim dalımız bünyesinde lisans düzeyinde verilen seçmeli derslerin listesi aşağıdadır: (detaylı bilgi için lütfen www.deontoloji.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret ediniz.)

Dönem I: Biyoetik ve Sinema

Dönem II: Sinemada Hekim Temsilleri

Dönem III: Savunmasız/Örselenebilir Gruplar ve Biyoetik

Dönem IV: Tıpta Sınırlı Kaynakların Adil Dağıtımı

Dönem V: Araştırma ve Yayın Etiği Seçmeli Stajı

Dönem V: Klinik Etik Vaka Analizi Seçmeli Stajı

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi M kapısı girişi zemin kat ve asma kat olmak üzere iki ayrı mekanda hizmet vermektedir. Anabilim dalı sekreterliği Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de bulunduğu asma katta yer almaktadır.

TIP ETİĞİ VE TARİHİ DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM SÜRECİ

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programının amacı: Biyoetik, sağlık etiği, tıp etiği, klinik etik ve tıp tarihi alanlarına özgü sorunları tanımlayabilen ve teknolojik gelişmeler karşısında ortaya çıkabilecek yeni konuları öngörebilen,  yorumlayabilen, önleyebilen, çözebilen ve çözümü konusunda danışmanlık verebilen; ilgili konularda özgün, gerektiğinde disiplinler arası ve/veya uluslararası araştırmalar tasarlayabilen, yürütebilen, yorumlayabilen, raporlayabilen, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun biçimde sözlü ve yazılı olarak sunabilen; ilgili alanlarda ihtiyaç analizi yaparak her düzeye uygun eğitim programları oluşturup yürütebilen nitelikli ve yetkin bilim doktorları yetiştirmektir.

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programına Başvuru Koşulları:

Tıp Etiği ve Tarihi Doktora programı 2003 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak  yürütülmektedir.

Doktora programına kayıt olabilmek için ALES sayısal puan türünde 60 ve üzeri puan, yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Bununla birlikte, niyet mektubu ve iki adet referans mektubu sunulma şartı bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi'nin Bologna süreci kapsamında ve daha sonra 2018 yılında Orpheus etiketli akreditasyon süreçleri bağlamında yaptığı güncellemeler ile Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programımız gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda güncel olan doktora programımız uygulanmaktadır.

Doktora programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tıp Etiği ve Tarihi doktora programının geçmiş yıllarda açılan dersleri için tıklayınız.

 

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı çalışma alanları arasında klinik etik, araştırma etiği, etik kurullar, etik eğitimi ve biyoetik başlıkları bulunmaktadır. Tıp Tarihi alanında ise analitik bir tarih anlayışıyla akademik ve eğitsel etkinlikler sürdürülmektedir.

  • Tıbbi Deontoloji,
  • Tıp Etiği (hekim-hasta ilişkisindeki etik ögeler, klinik etik, araştırma etiği, hasta hakları, etik kurullar vb.)
  • Biyoetik (genetik araştırmalar, organ aktarımları, üreme teknolojisine ilişkin etik konular, ötanazi, kopyalama, hayvanlar üzerindeki tıbbi araştırmalar, sınırlı kaynakların dağıtımı, feminist biyoetik, geriyatrik etik vb.),
  • Sağlık Politikaları ve Etik
  • Tıp Tarihi (Dünya Tıp tarihi, İslam Tıp Tarihi, Türk Tıp tarihi) ve Bilim Tarihi.