Araştırma Görevlileri Meclisi

1957 yılından bugüne 50 yıldır alanında ilkleri başarmayı kendine şiar edinmiş Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, yine alışılageldiği üzere devrimsel bir gelişmeye öncülük etmektedir. Türkiye’de kamu/özel tüm üniversitelerde ilk olan Araştırma Görevlileri Meclisi 3 Kasım 2017 tarihinde 43 anabilim dalı araştırma görevlisi temsilcisinin, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Altun ve dekan yardımcılarımızın, hastane başhekimliğinden temsilcilerin ve mezuniyet sonrası eğitim kordinatörlüğünde görevli öğretim üyelerinin katılımıyla açıldı. Fakülte kurulunda oybirliği ile kabul edilen yönergesine göre her ay en az bir toplantının düzenleneceği Araştırma Görevlileri Meclisi 43 farklı anabilimdalında görev yapmakta olan 800’e yakın araştırma görevlisinin sorunlarının hızlı ve etkili biçimde çözüme kavuşturulabilmesine olanak sağlayacaktır. Araştırma görevlileri anabilim dalı temsilcileri aracılığı ile eğitim, hizmet ve araştırma konularındaki geri bildirimlerini güncel olarak dekanlıkla paylaşabilecek ve HÜTF Araştırma Görevlileri Meclisi çatısı altında kurulan çeşitli komisyonlar araştırma görevlileri arasındaki işbirliğini arttıracaktır.