TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 11 73 - 3051175
Belgeç (faks) +90 (312) 311 55 22
E-posta tftipgen@hacettepe.edu.tr
URL www.gen.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve 1137 sayılı kararı ile Dahili Tıp Bilimleri altında kurulmuştur. “1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” ve “Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Yönetmenliği” ile klinik ve laboratuvar uygulamalar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda mültidisipliner bir yaklaşımla hasta hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Beş öğretim üyesi, dört araştırma görevlisi, sitogenetik ve moleküler genetik laboratuvarlarında deneyimli teknik personeli ile birçok genetik hastalık için uluslararası referans merkezi konumundadır.

Misyonumuz; Hacettepe Üniversitesinde Tıbbi Genetik ile ilgili hasta hizmetlerinin, eğitim ve araştırmaların multidisipliner bir yaklaşım içinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz; ülkenin genetik bilim politikalarını şekillendiren, genetik bilimini yönlendiren ve Hacettepe Üniversitesinin Tıbbi Genetik alanında lider konumunu sürdüren bir merkez olmaktır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, klinik hizmetlerini yerleşke içerisinde 1. blok 5. katta, Laboratuvar hizmetlerini ise yine yerleşke içerisinde D blok 6. katta vermektedir. Bu katta, son teknoloji yüksek kapasiteli cihazlarla donatılmış sitogenetik, moleküler sitogentik ve moleküler genetik laboratuvarları bulunmaktadır.

EĞİTİM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Tıbbi Genetik dersleri öğretim üyelerimizce anlatılmaktadır

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile alınmaktadır. Her dönem ihtiyaca göre kadro açılmaktadır. Tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Ana Bilim Dalımıza başlayanlar öğretim üyelerinin denetiminde eğitimlerini bir program dahilinde sürdürürler. Uzmanlık eğitimi süresince yapılması gereken iç ve dış rotasyonlar mevcuttur.

Ana Bilim Dalımızda haftada bir gün makale-seminer saatlerinde araştırma görevlileri tarafından hazırlanan konular sunulmaktadır. Araştırma görevlileri laboratuvarlarımız olanaklarını kullanarak araştırma yapmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Sitogenetik, Moleküler Genetik ve Klinik Genetik Ana Bilim Dalının konularıdır. Bu konulardaki faaliyetler hasta hizmetlerinde ve uzmanlık eğitiminde kesintiye uğramadan bir bütünlük içinde uygulanmaktadır.

Tıbbi genetik uzmanı doğrudan genetik nedenlere bağlı ya da genetik yatkınlık sonucu ortaya çıkan hastalıklara tanı koyar, bu hastalıkların tedavi planlamasını yapar, bu hastaları ve ailelerini takip eder, toplum tarama programlarını uygular, risk tahmini yaparak genetik danışmanlık verir. Bu alanın uzmanları mültidisipliner bir yaklaşımla gerekli laboratuvar tetkiklerini uygulayabilecek ve tetkik sonuçlarını değerlendirebilecek deneyime sahip olmalıdır.