TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 25 41-96
Belgeç (faks) +90 (312) 309 60 60
E-posta tipbiyoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.tibbibiyoloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

1981 yılında Prof. Dr. Altan Günalp tarafından kurulan Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, yaşam bilimleri kapsamında insan sağlığı alanında, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler genetik perspektifi ile eğitim-öğretim ve araştırmalar yürüten bir bilim dalıdır.

MİSYON ve VİZYON

Ana Bilim Dalı misyonumuz gen ve hücre düzeyinde özellikle tek gen hastalıklarının patogenezine, yeni tanı ve tedavi yöntemlerine yönelik temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, hasta hizmetleri kapsamında genetik testler geliştirmek, tıbbi biyoloji ve genetik alanında yüksek lisans ve doktora programları ile kritik kütle yaratmaktır.

Ana Bilim Dalı vizyonumuz ise gelişmekte olan moleküler tıp kavramını yansıtabilen, dinamik bir eğitim programı tasarlayıp uygulayan ve model yaratan, genombilim alanında teknolojik yetkinlik kazanmış, uluslararası seviyede temel araştırma ve tanı ile tedaviye yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüten bir "mükemmeliyet merkezi" olma seviyesine erişmektir.

YER ve KAPASİTE

Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Rektörlük binası ikinci ve dördüncü katlar arasında yer almakta olup, hücre kültürü/hücre biyolojisi laboratuvarları, moleküler genetik/moleküler biyoloji araştırma laboratuvarları ve moleküler genetik tanı ünitesi olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

ETKİNLİKLER

EĞİTİM
LİSANS

Ana Bilim Dalı, üniversitemizin Tıp Fakültesi, Türkçe ve İngilizce Grup Dönem I öğrencilerine teorik ve pratik ders, ayrıca Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Beslenme/Diyetetik Bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencilerine  teorik ders vermektedir.

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA

Tibbi Biyoloji yüksek lisans ve doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında yer almaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitim dili Türkçedir. Yüksek Lisans için öğrenim süresi en az iki sene olup, mezun olmak için 120 AKTS kredisinin (1 AKTS: 30 saatlik iş yükü) tamamlanması gerekmektedir. İlk sene zorunlu ve seçmeli dersler ile 24 kredi (60 AKTS kredisi) tamamlanır, ikinci sene ise tez çalışması (60 AKTS) gerçekleştirilir.
Doktora için öğrenim süresi dört sene olup, mezun olmak için 240 AKTS kredisinin (1 AKTS: 30 saatik iş yükü) tamamlanması gerekmektedir. Alınan dersler ile en az 24 kredinin (120 AKTS kredisi) tamamlanmasını takiben yeterlilik sınavına girilir, bu sınav sonrasında tez önerisi sunularak deneysel çalışmalara başlanır. Ders dönemi içinde öğrenciler aynı zamanda laboratuvar teknikleri ile de tanışarak pratik eğitimlerini ilerletirler. Yüksek Lisans/doktora programı kapsamında, her hafta makale saati ve araştırma sonuçlarının tartışıldığı laboratuvar toplantıları yapılmaktadır. Ayda bir kez yapılan seminerlere konusunda uzman araştırmacılar davet edilmekte ve öğrenci seminerleri düzenlenmektedir.
Anabilim Dalımız Üniversite bünyesinde uygulanmaya başlanan Tıp-Bilim doktoru (MD-PhD) Bütünleşik programı çerçevesinde Tıp Fakültesi öğrencilerine Tıbbi Biyoloji doktora eğitimi vermektedir

 

ARAŞTIRMA

Anabilim Dalımızda, nadir hastalıklardan sorumlu genlerin saptanması ve moleküler temellerinin aydınlatılmasına yönelik olarak “omiks” teknolojilerinin kullanıldığı araştırmalar yürütülmektedir. Ayrıca biyobelirteç tanımlanması ve yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmakta, hücre kültürü (in-vitro) ve deney hayvanlarından (in-vivo) model sistemler olarak yararlanılmaktadır

HİZMETLER

Moleküler Genetik Tanı Ünitesi :
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Moleküler Genetik Tanı laboratuvarları; DNA izolasyonu/veri kayıt laboratuvarı, PCR/moleküler genetik analiz laboratuvarı ve elektroforez/görüntüleme laboratuvarlarından oluşmaktadır.  

//www.tibbibiyoloji.hacettepe.edu.tr/genetik_tani.shtml