Hacettepe Üniversitesi
PCR Gereklilikleri

İnfeksiyon Kontrol Ünitesinden alınan öneriler doğrultusunda aşağıdaki koşullara sahip olmayan tüm öğrenciler için haftada iki kez PCR taraması yapılması önerilmektedir:

  • Son 3 ay içinde COVID19 geçirmiş kişiler
  • Son 6 ay içinde COVID19 geçirmiş ve COVID-19 geçirdikten sonra en az 1 doz aşı olmuş kişiler
  • Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşı takvimine göre iki doz inaktif aşı yapılmış ve ikinci doz aşıdan 14 günden uzun 4 aydan kısa süre geçen kişiler
  • Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşı takvimine göre iki doz inaktif aşı yapıldıktan sonra inaktif aşı veya mRNA aşısı ile üçüncü doz (hatırlatma dozu) yapılan kişiler
  • Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşı takvimine göre iki doz mRNA aşısı yapılmış ve ikinci dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler

Bu öğrencilerin PCR sonuçlarını ilgili staj yöneticilerine veya onların görevlendireceği kişilere vermesi gerekmektedir.

Gereğini rica ederiz.

                                                                                                                                                                 Tıp Fakültesi Dekanlığı