KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Umut AKYOL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr. Levent

SENNAROĞLU

Prof. Dr. Taner

YILMAZ

Prof. Dr. Ömer Taşkın

YÜCEL

Doç. Dr. Serdar

ÖZER

Prof. Dr.

Doç. Dr. Rıza Önder

GÜNAYDIN

Doç. Dr. Münir Demir

BAJİN

Doç. Dr. Gamze

ATAY

Doç. Dr. Oğuz

KUŞÇU

   

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erim

PAMUK

Öğr.Gör.Dr. M. Çağrı

KÜLEKCİ