HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 14 05 -06
Belgeç (faks) +90 (312) 310 05 80
E-posta histoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.histoloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1965 yılında merhum Prof. Dr. İlhan Büyüközer Kerse tarafından kurulmuştur. 1952 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nden mezun olan Dr. İlhan Büyüközer Kerse 1969-1971 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1971-1973 yıllarında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlığını yürütmüştür. Histoloji ve embriyoloji eğitim araştırma ve hizmet alanı için önemli aşama olan elektron mikroskobu ünitesi, Sayın Kerse’nin desteğiyle, Hacettepe Üniversitesi’nde ilk ve Türkiye’de beşinci merkez olarak anabilim dalımızda kurulmuştur. Ülkemizdeki ilk histoloji ve embriyoloji laboratuvarlarından olan ünitelerimiz, halen moleküler bilimin gereklerine gore yenilenip ilerleyerek eğitim, hizmet ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana bilim dalımızda izleyen yıllarda yurt içi ve yurt dışındaki pek çok araştırma merkezi, üniversite ve fakültede kurucu, idareci, öğretim üyesi ve araştırıcı olarak görev alan, çok sayıda akademisyen, idareci ve bilim insanı yetişmiştir. Anabilim dalımız, 5 Ocak 1981 tarihinde eğitime başlayan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Askerî Tıp Fakültesi lisans üstü öğrencilerine ev sahipliği yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları Gülhane Tıp Fakültesi’nin yanısıra, Yakın Doğu Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TOBB Üniversitesi gibi pek çok üniversiteye eğitim desteği sunarak, bu kurumların alanımızdaki kuruluş ve gelişmelerine destek vermiş; Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda kendi öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmuştur. Sayın Prof. Dr. İlhan Kerse’den (1965-1981) sonra sırasıyla Prof. Dr. Ülken Örs (1981-2000), Prof. Dr. Esin Aşan (2000-2006), Prof. Dr. Attila Dağdeviren (2006-2008), Prof. Dr. Ayşe Nur Çakar (2008-2013), Prof. Dr. Sevda Fatma Müftüoğlu (2013-2016), Prof. Dr. Fevziye Figen Kaymaz (2016-2019) anabilim dalı başkanlığını yürütmüştür. 2019 yılından bu yana anabilim dalı başkanlığını Prof. Dr. Petek Korkusuz yürütmektedir. Anabilim dalımız, Sayın Prof. Dr. Sevda Fatma Müftüoğlu’nun anabilim dalı başkanlığında, 25-26 Mart 2016 tarihlerinde T.T.B. U.D.E.K. koordinatörlüğünde Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu tarafından 5 yıl süreyle akredite edilerek, “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Akreditasyonun gereklerinin titizlikle sağlandığı anabilim dalımızda halen histoloji ve embriyoloji alanında tıpta uzmanlık ve doktora eğitimi verilmektedir. Anabilim dalımız öğretim üyeleri aynı zamanda, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Biyomühendislik Anabilim Dalı, Nanotıp ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları ile, yine Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Dahili ve Cerrahi Bilimler, Oral Biyoloji lisansüstü programlarına eğitim ve öğrenci yetiştirme desteği vermektedir. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne lisans düzeyinde teorik ve pratik dersler vermektedir. Araştırma faaliyetleri çok disiplinli olarak kurum dış ve kurum içinde üniversitemize ait pek çok fakülte ve anabilim dalı ile eş güdüm içinde sürdürülmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

LİSANS EĞİTİMİ

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı olarak; Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce gruplarda birinci, ikinci ve beşinci sınıflara; Diş Hekimliği Fakültesi birinci ve ikinci sınıflarına; Hemşirelik Fakültesi birinci sınıflara; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümüne teorik ve pratik histoloji ve embriyoloji dersleri verilmektedir. Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce gruplarda birinci sınıflarda Hücre bilimleri 2 komitesinde; ikinci sınıflarda 201, 202, 203, 204, 205, 206 kodlu ders kurullarında teorik eğitimin yanısıra 4 ayrı laboratuvarda her laboratuvarda yaklaşık 35-45 öğrenci ile pratik eğitim ve beşinci sınıflarda seçmeli derslerde eğitim verilmektedir. Aynı zamanda interaktif eğitimlerle ilgili olarak PDÖ ve küçük grup tartışmaları, birimimiz öğretim üyelerince gruplar halinde yürütülmektedir. Diş Hekimliği Fakültesinde birinci sınıflarda HİS108, ikinci sınıflarda HİS208 kodlu ders ile teorik ve 2 ayrı laboratuvarda yaklaşık 70-80 öğrenci ile pratik eğitimlere ek olarak beşinci sınıflarda da seçmeli ders olarak HİS508 kodu ile eğitim verilmektedir. Lisans eğitimlerinde kullanılmak üzere Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dilde Laboratuvar Yardımcı Kitabı hazırlanmış ve Hacettepe Üniversitesi Basımevi tarafından 2020 yılında güncel edisyonları basılmıştır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi eğitimlerinde, teorik ve pratik derslere ek olarak kurulan Sanal Mikroskopi platformu üzerinden, öğrencilerin online olarak laboratuvar derslerinde inceledikleri preparatlara ulaşması ve daha sonra da inceleyebilme imkânı bulmaları sağlanmıştır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Doktora Eğitimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü programına bağlı olarak Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı çatısı altında doktora eğitimi yürütülmektedir. Doktora programına başvuran adaylar doktora sınavı ile alınmaktadırlar. Kadrolar değişken olup her dönem anabilim dalının ihtiyacına göre açılmaktadır. Öğretim dili Türkçedir. Eğitim süresi doktora öğrencileri için 4 yıldır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programları, Avrupa Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde Doktora Organizasyonu ORPHEUS’un, “Temel Gereklilikler” ve “Kalite Gelişimi” başlıklarındaki tüm gereklilikleri yerine getirerek ORPHEUS etiketi ile akredite edilmiştir. Ana Bilim Dalımızda günlük eğitim, ders programlarına da bağlı olarak haftanın tüm günlerinde tam zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Histoloji ve Embriyoloji Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı; bir hekimin klinik çalışmalara başlamadan önce, hastalıkların temel biyolojik mekanizmalarını, insan gelişimini ve gelişimsel bozuklukları anlayabilmek için bilmesi gereken kavramları içerir. Araştırma görevlileri bu programa Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile alınmaktadırlar. Kadrolar anabilim dalının ihtiyacına göre açılmaktadır.

Diğer Programlarda Eğitimi

Anabilim dalımız öğretim üyeleri aynı zamanda, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Biyomühendislik Anabilim Dalı, Nanotıp ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları ile, yine Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Dahili ve Cerrahi Bilimler, Oral Biyoloji lisansüstü programlarına eğitim ve öğrenci yetiştirme desteği vermektedir. Lisansüstü eğitim programları ile ilgili daha detaylı bilgiye anabilim dalımızın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA ALANLARI

 • Işık ve elektron mikroskobunda işaretleme, immün işaretleme ve görüntüleme teknikleri
 • Somatik ve germ kök hücre biyolojisi
 • Gelişim biyolojisi Kök hücreler ve rejeneratif tıp
 • Hücre ölümü mekanizmaları
 • Hücre / doku mühendisliği uygulamaları
 • Biyomalzeme aracılı hücre / doku onarımı
 • Mikroakışkan sistemlerle biyolojik modeller oluşturulması ve görüntülenmesi
 • Nanotıp ve nanoteknoloji uygulamaları
 • Oral biyoloji uygulamaları
 • In vitro / in vivo koşullarda hastalık modellerinin geliştirilmesi
 • Nörodejeneratif hastalıklar
 • Erkek ve kadın genital sistem hastalıkları, infertilite
 • Kas iskelet sistemi iyileşmesi
 • Silyopatiler ve solunum sistemi hastalıkları
 • Pediatrik ve erişkin nefrolojik hastalıklar
 • Duyu organları
 • Primer ve sekonder lenfoid organlar
 • Gastrointestinal sistem hastalıkları
 • Plasenta ve Fetal Membranlar
 • Kanser biyolojisi
 • İlaç geliştirme çalışmaları

SUNULAN HİZMETLER

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Hizmetleri

Hacettepe Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi 1991 yılında kurulmuştur. 2006 yılında ESHRE (Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği) tarafından Avrupa'da ve Türkiye'de ilk akredite olmuş Tüp Bebek Merkezidir. Prof. Dr. Lale Karakoç Sökmensüer'in (Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu) sorumluluğunda üremeye yardımcı tedavi alanında tıbbi hizmetler verilmektedir. Tüp Bebek Merkezi Hacettepe Erişkin Hastanesi 8. blok 2. katta hizmet vermektedir. Daha detaylı bilgiye www.tupbebek.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Geçirimli Elektron Mikroskopi Hizmetleri

Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarları Geçirimli Elektron Mikroskopi Laboratuvarı'nda doku hazırlama ve ultramikrotomi işlemleri gerçekleştirilmekte; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi binası B katındaki Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Mikroskopik Görüntüleme ve Analiz Merkezi'ndeki elektron mikroskopi odasında JEOL JEM 1400 geçirimli elektron mikroskopu ile patolojik incelemelerde tanıya destek hizmeti sunma amaçlı görüntüleme yapılmaktadır.