HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 15 90 / 324 39 75
Belgeç (faks) +90 (312) 311 00 72
E-posta halksagligi@hacettepe.edu.tr
URL www.halksagligi.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Ankara Üniversitesine bağlı olarak 1963 yılında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin altında Toplum Hekimliği Enstitüsü ve ayrıca Toplum Hekimliği Bölümü kurulmuştur. Daha sonra 1967 yılında Hacettepe Üniversitesinin kurulmasını takiben çalışmalarını sürdüren Toplum Hekimliği Bölümünün adı, 1981 yılında çıkarılan Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı olarak değiştirilmiştir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

Halk Sağlığı Anabillm Dalı, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkeslnde Kütüphanenin de bulunduğu binada zemin, 1. ve 2. katlardadır.

TIPTA HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI EĞİTİMİ SÜRECİ (4 YIL)


Araştırma görevlileri, Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez "Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)" ile alınmaktadır.
Halk Sağlığı Anabilim Dalında eğitimine başlayan bir araştırma görevlisi aşağıda belirtilmiş olan aşamaları tamamlar:

 1.  Bölüm uyum süreci
 2.  Rotasyon
 3.  Araştırma görevlisi eğitim programı (kurs)
 4.  Tez çalışmaları
 5.  Bilim sınavı
 6.  Tez savunması

Araştırma görevlileri kurum içinde aşağıdaki alanlarda rotasyon yaparlar:

 1.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 2.  İç Hastalıkları
 3.  Kadın Hastalıkları ve Doğum
 4.  Enfeksiyon Hastalıkları
 5.  Kardiyoloji
 6.  Psikiyatri
 7.  Göğüs Hastalıkları

Ayrıca, araştırma görevlisinin birinci basamak sağlık kurumlan ile ilgili eğitimlerini desteklemek için bir Toplum Sağlığı Merkezinde ve yönetim birimlerinde (Sağlık Bakanlığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü gibi) uygulamalı eğitimlerini sürdürürler.
Her araştırma görevlisi, Ana Bilim Dalı tarafından uzmanlık tüzüğüne göre süresi belirtilen "Halk Sağlığı Teorik Eğitimi Kursu"na katılır. Bu kurs diğer üniversitelerin tıp fakültelerinin halk sağlığı araştırma görevlilerine de açıktır.
Ana Bilim Dalında her hafta bir gün "eğitim günü" olup, bu günde araştırma görevlileri tarafından makale ve seminer saatleri düzenlenir. Araştırma görevlisi uzman olmadan önce en az 6-8 makale, 2-4 seminer sunar. Bu çalışmanın yanı sıra, araştırma görevlisi Ana Bilim Dalında yürütülen projelerde ve diğer çalışmalarda aktif olarak çalışır. Uzmanlık eğitimi süresinin son yılında araştırma görevlisi tez çalışmasını sürdürür. Bu dönemde kendisine önceden belirlenen öğretim üyesi danışmanlık yapar.
Araştırma görevlisi Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen öğrenci eğitimine, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen mezuniyet öncesi ve sonrası kurslara önce katılımcı, daha sonra da eğitici olarak katılabilir (Rahim İçi Araç Uygulama ve Aile Planlaması Danışmanlık Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Eğitici Eğitimi, Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi vb).

 1.  Afetlerde Sağlık Yönetimi
 2.  Bulaşıcı Hastalıklar
 3.  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
 4. Çevre Hekimliği
 5. Çevre Sağlığı
 6.  Çocuk ve Adolesan Sağlığı
 7. Epidemiyoloji
 8. Ergonomi
 9. İlkyardım Eğitimi
 10. İş Sağlığı/Meslek Hastalıkları
 11.  Kadın Sağlığı/Üreme Sağlığı
 12. Okul Sağlığı
 13.  Sağlık Demografisi
 14.  Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi