COVID-19 Güncel Aşılanma Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşı takvimine olan uyumun akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz tarafından hassasiyet ile takip edilmesi büyük önem arz etmektedir. Buna göre inaktif aşılarda elde edilen bağışıklığın sürdürülebilmesi için genel olarak ikinci dozdan belirli bir süre sonra üçüncü doz aşı uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır; böylece primer aşılama şeması tamamlanır. mRNA aşıları farklı ve yeni bir platformda üretilmiş olup iki doz aşı yapılması halinde primer aşılama şeması tamamlanır. Sonuç olarak primer aşılama şemasının tamamlanması için inaktif aşılarda 3 doz, mRNA aşılarında 2 doz aşılamaya ihtiyaç vardır.

  • 28 ±4 gün ara ile 2 doz inaktif aşı uygulanan kişilerde 2. dozdan sonraki 14. günden itibaren 4. aya kadar immünizasyon yeterlidir. Ancak bu kişilere 2. dozdan sonraki 3.aydan itibaren 3. doz aşı olarak inaktif aşı veya mRNA aşısı uygulanması gerekmektedir.
  • En az 21 gün ara ile 2 doz mRNA aşısı uygulanan kişilerde 2. dozdan sonraki 14. günden itibaren immünizasyon yeterlidir.
  • Hastalığı geçirmiş kişilerde 180 gün içerisinde yapılan tek doz inaktif veya mRNA aşı uygulamasından sonra immünizasyon yeterlidir.

Bu bilgilendirme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde revize edilen COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON rehberine göre hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak güncellemeler doğrultusunda yeni bilgilendirmeler yapılacaktır.

Gereğini rica ederiz.

                                                                                                                                                                                                             Tıp Fakültesi Dekanlığı