BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
 

Tel           : (312) 305 14 67
Faks        : (312)305 14 59 (Anabilim Dalı)
                 (312)310 05 80 (Tıp Fakültesi)
E-posta    : biyoistatistik@hacettepe.edu.tr
URL         : www.biyoistatistik.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE


Anabilim Dalımız 1968 yılında Hacettepe.Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde o zamanki Toplum Hekimliği Enstitüsü içinde bir ünite olarak kurulmuş, Yükseköğretim Kurulu yasasına  göre 1982 yılında Bilim Dalı, 1995 yılında da Anabilim Dalı olmuştur.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
 

YER VE KAPASİTE


Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın üst katındadır. Anabilim Dalımızda toplam olarak 12 adet oda mevcuttur. Bunların 9’u öğretim üye ve yardımcılarınca kullanılırken, diğerlerinden 1’i sekreterlik, 2’si de derslik olarak kullanılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


Anabilim Dalımız araştırma görevlileri yüksek lisans, doktora veya bütünleşik doktora eğitimi yapmak üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim  Kanunun  ilgili maddelerine göre, gereksinim ve kadro olanaklarına göre  ilan yoluyla alınmaktadır. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayabilmek için en az 120 AKTS’lik ders alınması (tez ile beraber bu süre iki yıldır), Doktora eğitimi yapabilmek için de en az 240 AKTS’lik ders alınması (tez ile beraber bu süre dört yıldır) ve Bütünleşik Doktora  eğitimini tamamlayabilmek için ise 300 AKTS’lik  ders alınması (tez ile beraber beş yıldır) gerekmektedir. Şimdiye kadar Anabilim Dalımızdan 42 kişi  Bilim Uzmanı, 39 kişi de Bilim Doktoru ünvanını almıştır. Anabilim Dalımızda her yıl yinelenen program çerçevesinde, seminer ve makale tartışması saatleri düzenlenmektedir.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

  • Lisans Eğitimi : Sıhhiye yerleşkesindeki Tıp Fakültesi (İngilizce-Türkçe), Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na Biyoistatistik ve Bilgisayar Bilimi dersleri Anabilim Dalımızca verilmektedir.
  • Lisansüstü Eğitim : Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde Biyoistatistik programına ve diğer programlara kayıtlı yüksek lisans ve doktora  öğrencileri için Anabilim Dalımız tarafından açılan yaklaşık 40 adet ders vardır.
  • Danışmanlık Hizmeti : Anabilim Dalımız olarak kurum içi ve dışından başvuran araştırmacılara danışmanlık hizmeti sunmakta olup, aynı zamanda (Sağlık Bakanlığı, DPT, TÜİK, TÜBİTAK, Dünya Sağlık Örgütü  vb. ) kurumlara da proje danışmanlığı hizmeti vermektedir.
  • Anabilim Dalı elemanlarınca yayınlanmış kitap sayısı 16’dır. Aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda makaleleri mevcuttur.