ANATOMİ ANABİLİM DALI
 

Geri Dön

Tel + 90 (312) 305 21 01-02
Belgeç (faks) + 90 (312) 310 71 69
E-posta anatomi@hacettepe.edu.tr
URL www.anatomy.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı eğitim çalışmalarına 1963 yılında Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde başlamıştır. İlk dersler Dr. Niyazi Bademli ve Dr. Sıddık Karatay tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Tıbbi Teknoloji Yüksekokullarına verilmiştir. Daha sonra Dr. Doğan Taner’in Bölüm Başkanlığında Dr. Sıddık Karatay ve Dr. Doğan Taner tarafından Hacettepe Bünyesinde Anatomi Bölümü kurulmuştur. Yüksekokulların yanı sıra; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinde de anatomi dersleri verilmeye başlanmıştır. Bugün Ana Bilim Dalımız iyi yetişmiş öğretim elemanlarıyla teorik dersler, pratik laboratuvar uygulamaları, probleme dayalı öğrenim saatleri ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Temel Tıp Eğitimi Öğrenci sayısı: Türkçe Tıp 182, İngilizce Tıp 137, Diş Hekimliği (I, II, III. sınıf) 318, Eczacılık Fakültesi 109, Yüksekokullar 794. Pratik çalışmaları: Tıp Fakültesine 126 saat, Diş Hekimliği Fakültesine 65 saat, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna 48 saat uygulanmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri doktora sınavı ve tıpta uzmanlık sınavı ile alınmaktadır. Her dönem için iki kadro açılmaktadır. Eğitim süresi hem tıpta uzmanlık sınavı ile girenler, hem de doktora öğrencileri için dört yıldır. Tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Ana Bilim Dalımıza başlayanlar öğretim üyelerinin denetiminde olarak eğitimlerini bir program dahilinde sürdürürler. Doktora eğitimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü programına bağlı olarak yürütülmektedir. Uzmanlık eğitimi süresince yapılması zorunlu olan rotasyon yoktur. Bir ay süreyle acil nöbeti tutulmaktadır.Ana Bilim Dalımızda haftanın her gününde ders programlarına bağlı olarak araştırma görevlilerinin eğitimi sürdürülmektedir. Bunun yanında haftada bir kez makale-seminer saatlerinde araştırma görevlileri tarafından hazırlanan konular sunulmaktadır. Makale-seminer saatleri yaz ayları döneminde yapılmamaktadır. Araştırma görevlileri kadavra diseksiyonunun yanı sıra, araştırma laboratuvarımızda mevcut bulunan ışık mikroskop, elektron mikroskop, konfokal mikroskop ve stereomikroskop gibi çeşitli aletleri de kullanarak araştırma çalışmaları yapabilmektedir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Ana Bilim Dalındaki Akademik ve Bilimsel Etkinlikler: Yılda 150 saat seminer programı uygulanmaktadır. Ana Bilim Dalının Alt Birimleri: Bulunmamaktadır.

Ana Bilim Dalının Çalışma Konuları:

  • Makroskopik insan anatomisi
  • Işık mikroskop ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
  • Elektron mikroskop ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
  • Stereomikroskop kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar
  • Gross-anatomi ve hücresel düzeyde üç-boyutlu rekonstrüksiyon çalışmaları
  • Konfokal mikroskop ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalar